Referens > Kortkommandon (Windows) > Kortkommandon för databashantering (Windows)
 

Kortkommandon för databashantering (Windows)

Använd följande kortkommandon när du arbetar i dialogrutan Hantera databas.

Kortkommandon för fälttyper

Använd dessa kortkommandon på fliken Fält i dialogrutan Hantera databas.

 

Om du vill välja fälttypen ...

Tryck på

Text

Ctrl+T

Numeriskt

Ctrl+N

Datum

Ctrl+D

Tid

Ctrl+I

Tidsstämpel

Ctrl+M

Container

Ctrl+R

Beräkning

Ctrl+L

Statistik

Ctrl+S

Kortkommandon för att markera och ordna tabeller och relationer

 

För att

Tryck på

Flytta markören i relationsdiagrammet och på så sätt markera tabeller, anteckningar eller relationer

Uppåtpil, nedåtpil, vänsterpil, högerpil

Flytta markören stegvis mellan objekt

Skift+uppåtpil, Skift+nedåtpil, Skift+vänsterpil, Skift+högerpil

Flytta markeringen till ett objekt vars text inleds med de angivna tecknen

Skriv tecknen

Obs!  Om flera objekt delar samma inledande tecken kan du flytta markeringen till nästa förekomst genom att trycka på Ctrl+G eller skriva tecknen på nytt.

Växla mellan relationsdiagrammet och kommandoknapparna

Tabb

Flytta det markerade objektet

Ctrl+uppåtpil, Ctrl+nedåtpil, Ctrl+vänsterpil, Ctrl+högerpil efter att du har markerat en tabell. Du kan också dra tabellen.

Redigera det markerade objektet

Ctrl+Skift+uppåtpil, Ctrl+Skift+nedåtpil, Ctrl+Skift+vänsterpil, Ctrl+Skift+högerpil när du har markerat en fullständigt expanderad tabell.

Markera flera tabeller

Håll ned Skift och klicka på flera tabeller eller dra markeringspekaren över flera tabeller

Obs!  Om du vill markera genom att dra runt hela tabeller håller du ned Ctrl medan du drar.

Välj alla tabeller och anteckningar

Ctrl+A

Markera alla tabeller

Ctrl+Skift+A

Markera alla tabeller som är direkt relaterade till aktuell markerad tabell

Ctrl+Y

Markera tabeller med samma källtabell

Ctrl+U

Växla visningsläge för markerade tabeller eller anteckningar

Ctrl+T

Kortkommandon för relationsdiagram

 

För att

Tryck på

Lägg till tabell

Ctrl+Skift+T

Ändra en tabell

Ctrl+O när en tabell är markerad

Ta bort en tabell

Delete när en eller flera tabeller är markerade

Lägga till en relation

Ctrl+Skift+R

Ändra en relation

Ctrl+O när en relation är markerad

Radera en relation

Delete när en eller flera relationer är markerade

Lägg till en textanteckning

Ctrl+Skift+N

Duplicera ett val

Ctrl-D eller Ctrl medan du drar

Välj och håll objektvalspekaren markerad

Ctrl+R

Välj och håll förstoringspekaren markerad

Ctrl+ plus (+)

Obs!  Skift-klick markerar temporärt förminskningspekaren.

Välj och håll förminskningspekaren markerad

Ctrl+-(numeriskt) tangentbord

Obs!  Skift-klick markerar temporärt förstoringspekaren.

Välj och håll anteckningsverktyget markerat

Ctrl+N

Ändra procentvärdet för visning av relationsdiagrammet

Skriv ett procentvärde och tryck på Retur

Flytta markören från relationsdiagrammet till kommandoknapparna och fortsätta från vänster till höger

Tabb

Flytta markören mellan kommandoknapparna från höger till vänster och till relationsdiagrammet från kommandot Lägg till tabell

Skift+Tabb

Fästa

Ctrl+I

Aktivera eller stänga av sidstödlinjer

Ctrl+E

Visa tillval för skrivarinställningar

Ctrl+Skift+P

Markera en annan knapp

Tabb, vänsterpil, högerpil

Utföra kommandot för en markerad knapp

Mellanslagstangenten

Utföra ett kommando på en markerad knapps meny

Retur eller mellanslagstangenten för att visa menyn, uppåtpil eller nedåtpil för att markera något på menyn och Retur för att verkställa kommandot

Ångra det senaste kommandot

Ctrl+Z

Gör om det senaste kommandot

Ctrl+Skift+Z