Referens > Kortkommandon (Windows) > Kortkommandon för text (Windows)
 

Kortkommandon för text (Windows)

Med kortkommandon för text kan du redigera och utforma text i fält och text i en layout.

Kortkommandon för att ta bort text

Använd dessa kortkommandon i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge.

 

Om du vill radera ...

Tryck på

Nästa tecken

Radera

Nästa ord

Ctrl+Delete eller Ctrl+Backsteg

Föregående tecken

Backsteg

Kortkommandon för att redigera text

Använd dessa kortkommandon för att redigera text i fält och layouter och arbeta med sökposter.

 

För att

Tryck på

Radera markerad text

Radera

Kopiera markerad text

Ctrl+Ins eller Ctrl+C

Kopiera all text i en post

Ctrl+C utan några objekt markerade

Kopiera alla hittade poster till Urklipp i textformat

Ctrl+Skift+C utan några objekt markerade

Klippa ut markerad text

Skift+Delete eller Ctrl+X

Klistra in

Ctrl+V

Klistra in endast text

Ctrl+Skift+V

Ångra

Alt+Backsteg eller Ctrl+Z

Gör om

Ctrl+Y eller Ctrl+Skift+Z

Avsluta textredigering

Enter (på numeriska tangentbordet)

Söka och ersätta data

Ctrl+Skift+F

Söka efter nästa förekomst av angivna data

Ctrl+G

Ändra riktning för kommandot Sök igen

Ctrl+Skift+G

Ersätta texten i rutan Sök efter med texten i rutan Ersätt med och sedan söka efter nästa förekomst

Alt+Ctrl+G

Ändra sökriktning för Ersätt och sök

Skift+Alt+Ctrl+G

Söka efter nästa förekomst av markerade data i databasen

Alt+Ctrl+H

Ändra riktning för Sök markerade data

Skift+Alt+Ctrl+H

Infoga ett fast mellanslag

Ctrl+Mellanslagstangenten

Sätta in en tabb i ett fält

Ctrl+Tabb

Öppna dialogrutan Rättstavning vid varningar om felstavade ord

Ctrl-Skift-Alt-Y

Obs!  Om den aktuella Sök/Ersätt-riktningen är Nedåt eller Hela ändrar du riktning till Uppåt med kortkommandot för riktningsbyte. Om den aktuella Sök/Ersätt-riktningen är Uppåt ändrar du riktning till Nedåt med kortkommandot för riktningsbyte.

Kortkommandon för att formatera text

Använd dessa kortkommandon för att formatera text i fält, fältetiketter och textobjekt i bearbetningsläge och layoutläge.

Kortkommandon för textjustering

 

Om du vill ...

Tryck på

Centrerad

Ctrl+Skift+ö

Vänster

Ctrl+Skift+L

Höger

Ctrl+Skift+Y

Raka marginaler

Ctrl+Alt+Skift+A

Kortkommandon för att ändra textstil

 

Om du vill göra markerad text ...

Tryck på

Bold

Ctrl+Skift+B

Italic

Ctrl+Skift+I

Plain

Ctrl+Skift+P

Underline

Ctrl+Skift+U

Kortkommandon för att ändra storlek på text

 

Om du vill göra markerad text ...

Tryck på

Större, till nästa större storlek på Utforma-menyn

Ctrl+Skift+.

Mindre, till nästa mindre storlek på menyn

Ctrl+Skift+,

Upp en punktstorlek

Ctrl+Alt+Skift+.

Ned en punktstorlek

Ctrl+Alt+Skift+,

Kortkommandon för navigering

Använd dessa kortkommandon i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge när du vill flytta insättningspunkten till olika platser i textfält och etiketter.

 

Om du vill flytta insättningspunkten till ...

Tryck på

Början av texten

Ctrl+Home

Slutet av texten

Ctrl+End

Början av raden

Till början av filen

Slutet av raden

Till slutet av filen

Början av föregående ord

Ctrl+vänsterpil

Slutet av nästa ord

Ctrl+högerpil

Föregående tecken

Vänsterpil

Nästa tecken

Högerpil

Föregående rad

Uppåtpil

Nästa rad

Nedåtpil

Kortkommandon för att markera text

Använd dessa kortkommandon för att utöka markeringen i ett fält i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge.

 

Om du vill utöka markeringen till ...

Tryck på

Början av raden

Skift+Home

Början av ordet

Ctrl+Skift+vänsterpil

Början av texten

Ctrl+Skift+Home

Slutet av raden

Skift+End

Slutet av nästa ord

Ctrl+Skift+högerpil

Slutet av texten

Ctrl+Skift+End

Nästa tecken

Skift+högerpil

Nästa rad

Skift+nedåtpil

Föregående tecken

Skift+vänsterpil

Föregående rad

Skift+uppåtpil

Allt innehåll i det aktiva fältet.

Ctrl+A