Referens > Referens för scripttriggers > VidSparaPost
 

VidSparaPost

Utför ett script innan en post som har ändrats verkställs.

Åtgärder som gör att en post verkställs inkluderar:

en användare ändrar data i en post och flyttar till en annan post

en användare ändrar en post och går omedelbart till dialogrutan Hantera databas

en användare trycker på Retur-tangenten

en användare klickar på layouten utanför den aktiverade posten efter att posten har ändrats

scriptsteg som flyttar fokus till en annan post om föregående post ändrades

ett script utför scriptsteget Verkställ post/sökpost

När scriptet körs

Innan händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge och Sökläge.

Resultat

Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.

Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.

Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Kommentarer 

Om du flyttar från post till post i en portal som visar poster från en relaterad tabell verkställs inget. De ändrade posterna verkställs när fokus lämnar huvudposten till vilken de är relaterade.

Den här scripttriggern aktiveras endast om det finns ej verkställda ändringar i poster.

När du lämnar en post som hade tangentbordsfokus, aktiveras den här scripttriggern endast om posten som lämnas ändrades.

Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över andra åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt