Introduktion till FileMaker Pro Advanced > Om lägen i FileMaker Pro Advanced
 

Om lägen i FileMaker Pro Advanced

I FileMaker Pro Advanced arbetar du i bearbetningsläge, sökläge, layoutläge eller granskningsläge. Du kan välja ett läge på menyn Visa eller använda ett kortkommando.

Varje läge har olika meny- och verktygsfältalternativ. Välj ett läge när du har bestämt dig för vilken typ av jobb du vill utföra. Om du arbetar med en databas och inte hittar det kommando du behöver kanske du använder fel läge. (Det kan också bero på att din behörighet inte tillåter att du använder kommandot.)

Använd det här läget ...

För att

Bearbeta

Arbeta med data i en fil. Du kan lägga till, visa, ändra, sortera, utesluta (dölja) och radera poster. I bearbetningsläget gör du huvuddelen av arbetet, till exempel lägger till data. Se Lägga till och visa data och Sortera poster.

Sök

Söka efter vissa poster som matchar en uppsättning sökvillkor. Sedan kan du arbeta med en delmängd av posterna, vilket kallas hittade poster. När du har sökt efter en grupp med poster återgår FileMaker Pro Advanced till bearbetningsläge så att du kan börja arbeta med dem. Mer information finns i Söka efter poster.

Layout

Ange hur informationen ska visas på bildskärmen eller på utskrifter av rapporter, etiketter och formulär. Du utformar layouter för vissa uppgifter, t.ex. att ange dataposter eller skriva ut fakturor. Välj och ordna fält om du vill ändra en befintlig layout eller skapa nya layouter. Mer information finns i Skapa och hantera layouter och rapporter.

Granska

Visa hur data i formulär och rapporter ser ut före utskrift. Granskningsläget är särskilt användbart för att visa layouter som har flera kolumner (exempelvis adressetiketter) och rapporter med statistik. Mer information finns i Granska data i en layout.

Du kan också växla lägen genom att klicka på knappar i statusverktygsfältet. Knapparna i verktygslisten varierar beroende på vilket läge du befinner dig i. Du kan anpassa knapparna i varje läge genom att anpassa statusverktygsfältet. Mer information finns i Använda statusverktygsfältet.

 

Om du vill växla från det här läget

till det här läget

Klicka på knappen eller knappserien

Bearbeta

Sök

Sök

Layout

Redigera layout

Granska

Granska

Sök

Bearbeta

Avbryt sökning

Layout

Avbryt sökning, sedan Redigera layout

Granska

Avbryt sökning, sedan Förhandsgranska

Kommentarer 

Redigera layout är inte tillgängligt i tabellvisningsläget. Om du befinner dig i tabellvisningsläget måste du växla till formulärvisning eller listvisning för att kunna använda knappen Redigera layout.

Växla från layoutläget till ett annat läge genom att klicka på Avsluta layout.

Avsluta layout tar dig tillbaka till det läge du var i innan du började arbeta.

Du växlar från granskningsläge till ett annat läge genom att klicka på Avsluta granskning.

Avsluta granskning tar dig tillbaka till det läge du var i innan du började arbeta.

Relaterade avsnitt 

Kortkommandon (Windows)

Kortkommandon (macOS)