Granska och skriva ut information > Granska data i en layout
 

Granska data i en layout

När du växlar till granskningsläget visas layouten som den kommer att se ut i utskriften (läs Skriva ut poster). Det går inte att mata in eller ändra information i granskningsläget.

Så här granskar du data i en layout:

1. Kontrollera att de hittade posterna är de poster som du vill granska.

Mer information finns i Skriva ut poster.

2. Klicka på Granska i layoutlisten (bearbetningsläge).

Så här går du mellan sidor i granskningsläget:

Använd navigeringskontrollerna i statusverktygsfältet.

Navigeringskontroller i granskningsläge

Välj Poster > Gå till post.

Använd den vertikala rullningslisten när du vill gå uppåt eller nedåt på den sida som visas. Du kan behöva gå ända till slutet av rapporten för att antalet sidor ska visas korrekt.

Kommentarer 

Platshållartext är inte synlig och navigeringsdelar visas inte i granskningsläget.