Referens > Kortkommandon (macOS)
 

Kortkommandon (macOS)

Kortkommandon kan användas för att utföra många uppgifter i FileMaker Pro Advanced.

Obs!  Information om hur du skapar dina egna kortkommandon finns i Skapa och redigera anpassade menyobjekt.

Allmänna kortkommandon (macOS)

Använd dessa kortkommandon för att förflytta dig, redigera, avbryta åtgärder och visa information i databasfilen.

 

För att

Tryck på

Avbryta ett kommando eller en dialogruta

Esc

Stoppa ett script som körs

Kommando-. (punkt) eller Esc

Klicka på en markerad knapp eller på en flytande fönster-knapp på en layout med tangentbordet

Mellanslagstangenten

Stänga en dialogruta

Esc

Stänga en fil

Kommando-W

Stänga alla filer

Alt-Kommando-W

Avsluta

Kommando-Q

Öppna FileMaker Pro Advanced Hjälp

Kommando

Öppna fönstret Mina appar

Kommando-Alt-O

Öppna en fil med ett angivet kontonamn och lösenord

Alt medan du öppnar filen

Öppna dialogrutan Värdar

Kommando-Skift-O

Öppna dialogrutan Öppna fil

Kommando-O

Öppna dialogrutan Hantera databas

Kommando-Skift-D

Öppna dialogrutan Sök/Ersätt

Kommando-Skift-F

Öppna dialogrutan Hantera layouter

Kommando-Skift-L

Öppna dialogrutan Inställningar

Kommando-,

Skriv ut

Kommando-P

Skriva ut utan att öppna dialogrutan Skriv ut

Kommando-Alt-P

Spara

(FileMaker Pro Advanced sparar som standard automatiskt alla dina data.)

Sortera

Kommando-S

Ångra det senaste kommandot

Kommando-Z

Öppna Scriptfönster

Kommando-Skift-S

Köra ett av de tio första scripten på Scripts-menyn

Kommando-1 till Kommando-0

Skapa en post, sökpost eller layout

Kommando-N

Ta bort en post, sökpost eller layout

Kommando-E

Radera en post utan att bekräfta raderingen

Kommando-Alt-E

Duplicera en post, en sökpost eller ett layoutobjekt

Kommando-D

Spara en layout

Kommando-S

Kortkommandon för förflyttning

Använd dessa kortkommandon för att förflytta dig mellan fält, poster, sökposter och layouter.

macOS: I Mission Control används tangenterna Control-nedåtpil eller Control-uppåtpil. Om du vill använda de här tangenterna för att flytta genom posterna i FileMaker Pro Advanced måste du ändra kortkommandona i inställningarna i Mission Control.

Obs!  Den som utvecklat den databas du använder kan ha ändrat kortkommandona för förflyttning mellan fält. Fråga databasutvecklaren eller läs i Ställa in tangenter för att gå mellan fält.

 

Om du vill gå till ...

Tryck på

Nästa objekt (fält, knapp eller flik)

Tabb

Föregående objekt (fält, knapp eller flik)

Skift-Tabb

Nästa post, sökpost, layout eller sida

Ctrl-nedåtpil

Föregående post, sökpost, layout eller sida

Ctrl-uppåtpil

Nästa flik (när en flik har markerats)

Högerpil

Föregående flik (när en flik har markerats)

Vänsterpil

Kortkommandon för fönster

Använd dessa kortkommandon i alla FileMaker Pro Advanced-lägen för att bläddra i dokument och ordna fönster.

 

För att

Tryck på

Stänga ett fönster

Kommando-W

Ändra storlek på ett fönster till helskärm eller föregående storlek

Kommando-Alt-Z

Rulla nedåt i dokumentet

En sida ner

Rulla uppåt i dokumentet

En sida upp

Rulla till dokumentets början

Till början av filen

Rulla till dokumentets slut

Till slutet av filen

Visa/dölja statusverktygsfältet

Kommando-Alt-S

Minimera det aktuella fönstret

Kommando-M

Dölja FileMaker Pro Advanced-programmet

Kommando-H

Zooma in dokument (när inget är markerat)

Kommando-Skift- +
eller Kommando- + (numeriska tangentbordet)

Zooma ut från dokument (när inget är markerat)

Kommando- - (bindestreck)

Kortkommandon för att sätta in, klistra in och markera värden och objekt

Använd dessa kortkommandon för att sätta in och ersätta värden i fält, markera objekt samt flytta objekt i listor.

 

Om du vill sätta in ...

Tryck på

Dagens datum

Kommando- - (bindestreck)

Det aktuella klockslaget

Kommando-<

Aktuellt datum och klockslag i ett tidsstämpelfält

Kommando-<

Det aktuella användarnamnet

Kommando-Skift-N

Information från index

Kommando-I

Information från den senast besökta posten

Kommando- ’ (apostrof)

Information från den senast besökta posten och gå till nästa fält

Kommando-Skift- ’ (apostrof)

Ett merge-fält

Kommando-Alt-M

 

Om du vill klistra in ...

Tryck på

Text från Urklipp

Kommando-V

Text utan stilar

Kommando-Alt-Skift-V

 

För att

Tryck på

Ersätta ett fälts värde

Kommando- =

Markera alla objekt i layoutläget

Kommando-A

Markera flera objekt

Använd skift-klicka på varje objekt eller dra pilpekaren om du vill skapa en ruta som omger objekten

Obs!  Om du enbart vill markera objekten i markeringsrutan trycker du på Kommando samtidigt som du drar.

Markera objekt av samma typ när ett objekt är markerat

Kommando-Alt-A

Markera objekt i en lista

Uppåtpil, nedåtpil

Flytta ett markerat objekt i en lista

Control-uppåtpil, Control-nedåtpil

Relaterade avsnitt 

Kortkommandon för lägen (macOS)

Kortkommandon för text (macOS)

Kortkommandon för databashantering (macOS)

Kortkommandon för scriptfönster (macOS)

Kortkommandon för scriptdebuggern (macOS)