Lägga till och visa data > Markera den aktuella posten
 

Markera den aktuella posten

I bearbetningsläge har varje öppet fönster i en databas en aktiv post åt gången.

Så här markerar du en post i Formulärvy:

Den post som visas i Formulärvy är den aktuella posten. Information om hur du markerar en annan post och gör den till den aktuella posten finns i Flytta mellan poster.

Så här markerar du en post i Listvy:

I Listvy har den aktuella posten en annan fyllning än övriga poster. Du markerar en annan post och gör den till den aktuella posten genom att klicka på posten eller använda kontrollerna i statusverktygsfältet (mer information finns i Flytta mellan poster).

Information om hur du ändrar den aktuella postens utseende finns i Ange visningsläge för ett objekt. Den aktuella posten kan också anges av en enfärgad vertikal list på vänster sida (mer information finns i Konfigurera tabellvisning för formulär och lista för en layout).

Så här markerar du en post i Tabellvy:

I Tabellvy är marginalen till vänster om den aktuella posten markerad. Du markerar en annan post och gör den till den aktuella posten genom att klicka på posten eller använda kontrollerna i statusverktygsfältet (mer information finns i Flytta mellan poster).

Så här markerar du en post i en portal:

Markera portalraden (klicka i raden, men utanför fälten i raden).