Referens > Ange inställningar
 

Ange inställningar

Du kan anpassa FileMaker Pro Advanced så att det passar ditt sätt att arbeta genom att ändra standardinställningarna. Inställningarna påverkar programmets sätt att fungera och är inte specifika för något enskilt dokument. Några av de typer av inställningar som du kan ändra är:

general

layout

minne

plugin-program

tillåtna värdar

Information om hur du anger inställningar för enskilda dokument finns i Ange filtillval.