Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsterläge )
 

Get ( Fönsterläge )

Returnerar ett tal som motsvarar FileMaker-produktens läge när funktionen utvärderas.

Format 

Get ( Fönsterläge )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

0 för Bearbetningsläge

1 för Sökläge

2 för Granskningsläge

3 anger att utskrift pågår

4 om den här funktionen utvärderas från Datagranskaren och aktuellt fönster är i layoutläge

Om ett script som använder den här funktionen körs när filen är i layoutläge växlar FileMaker Pro Advanced till bearbetningsläge och returnerar 0. Om flera fönster är öppna i den aktuella databasfilen kan varje fönster ha ett eget värde för fönsterläge, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.

Exempel 1 

Returnerar 2 om filen är i granskningsläge när funktionen utvärderas.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler