Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Ange datumform
 

Ange datumform

1. Markera ett eller flera datumfält eller beräkningsfält med datumresultat i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Kontroll för alternativa radkanter.

3. I området Dataformatering klickar du på Datum Knappen Penna och väljer sedan de format som du vill använda i listan Format.

 

Om du vill visa datum

Gör så här

Exakt som de matas in

Vid Format väljer du Som de anges.

I ett fördefinierat format

Välj ett format vid Format.

Om du vill byta ut avgränsningstecknet mellan de olika delarna i ett numeriskt datum anger du ett annat tecken vid Skiljetecken.

I ett eget format

Vid Format väljer du Annat och sedan alternativ.

Med inledande nollor (som i 01/02/99) eller inledande mellanslag i den numeriska delen av datum

I området Inledande tecken väljer du alternativ.

Med annan textutformning

Välj textalternativ på fliken Utseende Utseende i Granskaren. Mer information finns i Ange textutformning för fält.

Med en annan japansk datumvisning (om du använder ett typsnitt som innehåller japanska tecken)

Under Japanska väljer du en visningstyp för Siffertyp.

Använda de aktuella systeminställningarna för datum

Vid Format väljer du Kort systemdatum (till exempel 2019-11-11) eller Långt systemdatum (till exempel måndag, 11 november 2019).

Datum formateras baserat på systeminställningarna som är aktuella när filen öppnas.

4. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.

Relaterade avsnitt 

Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt

Konfigurera ett fält så att det visas som en nedrullningsbar kalender

Om datumfält