Lägga till och visa data > Ange data i poster > Ange datum med japanska kejserliga årtal
 

Ange datum med japanska kejserliga årtal

Du kan ange datum med japanska kejserliga årtal (Wareki) i datumfälten. FileMaker Pro Advanced ändrar det kejserliga årtalet till ett västerländskt gregorianskt årtal (Seireki) och sparar det internt i det format som anges i filen. Visningsformatet för datumet (västerländskt eller japanskt) beror på utformningen av datumfältet. Du kan ange japanska kejserliga årtal på två sätt:

Förkortning för eran: Ange datumet i formatet erabokstav Å-M-D, där erabokstaven betecknar eran (en lista över giltiga erabokstäver finns i tabellen nedan), följd av året, månaden och dagen. "M1/12/30" ändras t.ex. till "1868-12-30" (M1 = första året i Meiji, dvs. 1868). På motsvarande sätt kommer "T1/12/30" att bli "1912/12/30", "S1/12/30" blir "1926/12/30" och "H1/12/30" blir "1989/12/30"

 

Erabokstav

Erans namn

Erans format

Regeringstid

 

Knappen Tabellvisning E.KR. (efter Kristus)

Navigeringskontroller, Knapp för att lägga till ny post, E.KR

före 1868-09-08

m, M

Dubbelriktad pilmarkör Meiji

Knapp för att lägga till nytt fält, Knapp för papperskorg, M

1868-09-08 till 1912-07-29 (M1–M45)

t, T

Japansk kanji, seireki Taisho

Japansk kanji, seireki, Japansk kanji, seireki, T

1912-07-30 till 1926-12-24 (T1–T15)

s, S

Japansk kanji, meiji Showa

Japansk kanji, meiji, Japansk kanji, meiji, S

1926-12-25 till 1989-01-07 (S1–S64)

h, H

Japansk kanji, taisho Heisei

Japansk kanji, taisho, Japansk kanji, taisho, H

1989-01-08 och framåt (H1–  )

Använda "+" som datumavgränsare: Ange datum i formatet Å+M+D. När du använder avgränsaren "+" tolkar FileMaker Pro Advanced året enligt tabellen Årsangivelse nedan. Endast en- och tvåsiffriga årtal tolkas som kejserliga år, medan tre- och fyrsiffriga årtal tolkas som västerländska år. "2+1+2" (2 januari andra året i Heisei) ändras t.ex. till "1990-01-02" och sparas internt i detta format.

 

Årsangivelse

Årtal, Seireki (västerländskt)

Eranamn och eraårtal, Wareki

0

1988

S63

1

1989

S64 till och med 7 januari, H1 från 8 januari

2–25

1990–2013

H2–H25

26–63

1951–1988

S26 - S63

64

1989

S64 till och med 7 januari, H1 från 8 januari

65–99

1965–1999 (70/30-regeln)

S40–S64 (1965–1989), H1–H11 (1989–1999)

100–999 (tresiffrigt årtal)

0100–0999

e.Kr. 100–999

0001–4000 (fyrsiffrigt årtal)

0001–4000

e.Kr. 1–e.Kr. 1868 (0001–1868)

Kommentarer 

Du kan ange eraförkortningar med gemener eller versaler och som halvbredds- eller helbreddstecken. Helbreddssiffror (men inte datumavgränsare) ändras till halvbredd när du lämnar fältet i bearbetnings- eller sökläge.

En eraförkortningsbokstav följd av "0" tolkas som året före det första året i den eran. Exempel: "M0" = 1867, "T0" = 1911 osv. Årtalet "0" utan någon eraförkortning men med datumavgränsaren "+" ändras till 1988, året före det första året i den innevarande eran, Heisei.