Referens > Funktioner > Logiska funktioner > Self
 

Self

Returnerar innehållet i det objekt som beräkningen har definierats för.

Format 

Self

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel

Kommer från 

FileMaker Pro 9.0

Beskrivning 

Self-funktionen är ett sätt för en beräkning att referera till innehållet i ett objekt som det har kopplats till, utan att uttryckligen behöva referera till objektet. Med Self-funktionen kan du skapa en enda beräkningsformel som kan användas på flera olika objekt.

Self-funktionen kan bara användas i villkorlig formatering, verktygstips, platshållartext och fältdefinitionsberäkningar (inklusive automatisk inmatning och valideringsberäkningar).

Exempel 1 

Den här exempelformeln kan användas i ett objekts villkorliga formateringsfält till att ange textformatering när siffran som anges i fältet är högre än 10.

self > 10 returnerar 1 (sant) om det används på ett layoutfältobjekt vars värde är större än 10.

Exempel 2 

Använd följande exempel i en layouts beräkning för verktygstips om du vill visa olika verktygstipstexter beroende på om ett värde mindre än noll anges eller inte.

if(self < 0; "Värdet är mindre än noll"; "Värdet är noll eller större")

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt