Dialogrutan Inställning av diagram

Använd dialogrutan Inställning av diagram om du vill redigera snabbdiagram eller skapa eller redigera ett diagram i layoutläget.

Obs!  Hjälp med att skapa ett diagram finns i Skapa snabbdiagram eller Skapa och redigera diagram i layoutläget.

Dialogrutan Inställning av diagram består av två delar:

Förhandsgranskning av diagrammet. Mer information finns i Använda förhandsgranskningen av diagram.

Diagramgranskaren med diagraminställningar.

Så här skapar eller redigerar du ett diagram:

1. Tänk på följande innan du gör ändringar i dialogrutan Inställning av diagram:

Begränsa sökresultatet för en tydligare jämförelse, om det behövs. Mer information finns i Skapa en sökpost.

Sortera data (exempelvis försäljningssiffror från högst till lägst). Om du visar statistikdata i diagrammet bör du dela in informationen i kategorier (sortera exempelvis efter region). Mer information finns i Arbeta med data i Tabellvisning eller Sortera poster.

2. Ange följande inställningar diagramgranskaren:

 

För att

Gör så här

Lägga till en diagramrubrik

Under Rubrik anger eller ändrar du diagrammets rubrik, eller klickar på Knapp för att återuppta förhandsgranskning för att ange en titel.

Välja en diagramtyp och ange dataserie

Se Stående och liggande stapeldiagram, linjediagram och ytdiagram (med staplade stående eller liggande, positiva/negativa stapeldiagram), Cirkeldiagram eller Punktdiagram och bubbeldiagram.

Ändra dataetiketter, visa eller dölja skalstreck, ange skala för skalstreck (om tillämpligt) och formatera data

Mer information finns i Formatera och skala diagramaxlar.

Ändra färgschema, förklaring eller typsnitt i diagrammet

Klicka på Stilformat i diagramgranskaren och läs mer i Ändra ett diagrams utseende.

Ange typ av data som ska användas i diagrammet (hittade, avgränsade eller relaterade poster)

Klicka på Datakälla i diagramgranskaren och läs mer i Ange datakällan för ett diagram.

3. Gör följande när du är nöjd med diagrammet:

För snabbdiagram som har skapats i bearbetningsläget:

Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut en kopia av diagrammet. Klicka sedan på Avbryt.

Klicka på Spara som layout om du vill spara diagrammet i en ny layout. Om du vill öppna diagrammet senare via snabbmenyn Layout väljer du Ta med i layoutmenyer i dialogrutan som visas.

Obs!  Du måste ha rätt behörigheter om du vill spara ett diagram i en layout. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

Annars:

Klicka på Klar.

För diagram som har skapats i layoutläget:

Klicka på Klar.

Välj menyn Layouter > Spara layout och klicka sedan på Avsluta layout.

Obs!  Om du klickar på Avbryt i dialogrutan Inställning av diagram sparas inga ändringar av diagrammet. Om du däremot har gjort ändringar i databasschemat med hjälp av dialogrutorna Fält eller Ange fält medan du arbetar i dialogrutan Inställning av diagram sparas ändringarna i databasen.