Skapa diagram från data > Skapa och redigera diagram i layoutläget > Cirkeldiagram
 

Cirkeldiagram

Hjälp med att skapa ett diagram finns i Skapa snabbdiagram eller Skapa och redigera diagram i layoutläget.

Så här skapar du ett cirkeldiagram:

1. Leta reda på de poster som du vill kartlägga. Mer information finns i Skapa en sökpost.

Om du ska kartlägga avgränsade data sparade i en enstaka post eller data från relaterade poster måste du ange datakällainställningar. Mer information finns i Ange datakällan för ett diagram.

2. I dialogrutan Inställning av diagram väljer du Cirkeldiagram under Typ.

3. För Kategorietiketter klickar du på Knappen Nytt fält, väljer Ange fältnamn eller Ange beräkning, fyll i dialogrutan och klicka på OK. Detta är de data som du jämför (exempelvis företagsnamn) och som bestämmer etiketterna för cirkelns olika delar.

4. För Sektorsdata klickar du på Knappen Nytt fält och anger en dataserie. Detta är de data som du mäter (exempelvis årliga försäljningssiffror) och som bestämmer bredden på cirkelns olika delar.

5. Om du skapar ett snabbdiagram som innehåller statistikdata kan du klicka på menyn Statistik i diagramgranskaren och välja en annan statistiktyp. Mer information finns i Statistiktyper för diagram.

6. Om du vill visa en förklaring i diagrammet väljer du Visa teckenförklaring.

7. Välj alternativ för diagrammet.

Tips  Du behöver inte märka alla datapunkter i ett diagram.

 

För att

Gör så här

Visa kategorietiketters värden

Välj Visa värden i diagram.

Visa varje dels procentandel

Välj Procenttal.

Ange antalet decimaler i procenttal

Ange en siffra för Fast antal decimaler.

Visa datavärde för sektorsdata

Välj Verkliga värden.

Ange fälttyp för sektorsdata

Vid Datatyp väljer du fälttyp och sedan egenskaper för dataformat. Du kan exempelvis visa sifferdata som decimaltal, procent eller valuta.

Kommentarer

Anpassade decimaler eller tusentalsavgränsare måste vara utskrivbara ASCII-tecken. Tilde-tecknet (~) är inte tillåtet.

Decimaler måste vara från 0 (noll) till 99.

Du måste ange ett positivt tal för Fast antal decimaler.

Visa sektorsdatavärden som de är lagrade i databasen, som decimaltal, procent eller valuta

Välj ett värde vid Format.

Ange tecken för anpassad decimal eller tusentalsavgränsare

Vid Decimal anger du ett tecken eller väljer Använd skiljetecken för tusental och anger ett tecken.

Inkludera tecken för decimal eller notation

Vid Notation väljer du notationens position och anger ett tecken.

8. Om du vill byta färgschema, förklaringens utseende eller typsnitt klickar du på Stilformat i diagramgranskaren. Mer information finns i Ändra ett diagrams utseende.

9. Klicka på Skriv ut eller Spara som layout (snabbdiagram) eller Klar (diagram i layoutläge) om du vill avsluta. Mer information finns i Skapa snabbdiagram eller Skapa och redigera diagram i layoutläget.

Relaterade avsnitt 

Om diagramtyper