Skapa diagram från data > Skapa och redigera diagram i layoutläget > Ändra ett diagrams utseende
 

Ändra ett diagrams utseende

1. I diagramgranskaren i dialogrutan Inställning av diagram klickar du på Stilformat

Tips  Du kan dubbelklicka på ett befintligt diagram i layoutläget om du vill öppna dialogrutan Inställning av diagram.

2. Välj ett eller flera av följande alternativ:

 

Vid ...

Gör så här

Diagramformat

Välj en stil för datapunkter.

Färgschema

Välj ett koordinerat färgschema för datapunkter. Om du väljer En färg bör du välja en och samma färg för alla dataserier i diagrammet.

Positiva/negativa stapeldiagram: Du kan välja en färg för de positiva datapunkterna och en annan färg för de negativa datapunkterna.

Det går inte att välja olika färger för respektive datapunkt i diagrammet.

Diagrambakgrund

Välj fyllningsformat och färg på bakgrunden, eller välj Genomskinlig om du inte vill ha bakgrundsfyllning. Om du väljer ett toningsformat väljer du vilka färger som ska tonas ut i bakgrunden.

Bubblans genomskinlighet
(Endast bubbeldiagram)

Dra i reglaget eller ange ett procenttal om du vill ändra bubblornas genomskinlighet i diagrammet.

Stödlinjer

Välj Visa överordnade stödlinjer eller Visa underordnade stödlinjer och välj linjefärg.

3. Om du väljer Visa teckenförklaring under Diagram i diagramgranskaren kan du ändra följande:

 

Vid ...

Välj

Förklaringens position

Upptill, Nedtill, Vänster eller Höger om du vill ändra förklaringens position.

Bakgrund

En fyllningsformat för bakgrunden. Om du väljer ett toningsformat väljer du vilka färger som ska tonas ut i bakgrunden.

Kantformat

En stil, bredd och färg på kanten runt förklaringen. Bredden kan vara mellan 1 och 9 punkter. Du kan även välja Ingen ram.

4. Så här ändrar du textformatering i diagrammet:

 

Vid ...

Välj

Automatisk

Ett typsnitt och stil. Använd reglaget om du vill ange en relativ storlek på all text i diagrammet.

Anpassad

Typsnitt, teckenstorlek och stil för diagrammets rubrik, förklaringstext och axelrubriker och -etiketter.

Kantformat

En stil, bredd och färg på kanten runt förklaringen. Bredden kan vara mellan 1 och 9 punkter. Du kan även välja Ingen ram.

5. Om du vill återställa standardinställningarna för texten som visas klickar du på Återställ.

6. Klicka på Skriv ut eller Spara som layout (snabbdiagram) eller Klar (diagram i layoutläge) om du vill avsluta. Mer information finns i Skapa snabbdiagram eller Skapa och redigera diagram i layoutläget.

Kommentarer 

Inställningar för axeletiketter gäller inte cirkeldiagram.

När du skapar ett diagram används det aktuella layouttemat som underlag för inställning av diagrammets färgschema, bakgrund, typsnitt och förklaringsformat i FileMaker Pro Advanced. Om du sparar ett diagram i en layout och sedan byter layouttema behålls färg- och formateringsinställningarna från originaltemat. Med hjälp av dialogrutan Inställning av diagram kan du redigera de här inställningarna manuellt.