Skapa diagram från data > Skapa och redigera diagram i layoutläget > Ange datakällan för ett diagram
 

Ange datakällan för ett diagram

Du kan visa data från aktuellt sökresultat, data från en aktuell post eller data från relaterade poster.

Så här visar du poster som bearbetas just nu:

1. Under Datakälla i diagramgranskaren väljer du Aktuella hittade poster.

Sorteringsordningen visas under Datakälla i diagramgranskaren.

2. Välj ett visningstillval:

Statistikberäknade grupper med poster visar datapunkter från grupper av poster.

Tips  Den här inställningen är bra när du vill placera ett diagram med statistikdata i ett sidhuvud, en sidfot, i övre eller nedre navigeringsdel eller i huvuddelen av en layout. Skapa diagrammet i layoutläget, sortera efter fältet för x-axeln, välj y-axeln som statistikfält och placera diagrammet i layoutdelen. Mer information finns i Placera diagrammet i rätt layoutdel. Information om hur du visar statistikdata i snabbdiagram finns i Skapa snabbdiagram.

Data för enskild post visar individuella datapunkter.

Obs!  Det går inte att sortera aktuellt sökresultat inom dialogrutan Inställning av diagram. Om du vill sortera data stänger du dialogrutan, går tillbaka till bearbetningsläge och sorterar. Mer information finns i Arbeta med data i Tabellvisning eller Sortera poster.

Så här visar du data i aktuell post:

Under Datakälla i diagramgranskaren väljer du Aktuell post (avgränsade data).

Posten måste innehålla flera datavärden avgränsade med returtecknet. Mer information finns i Exempel: Visa begränsade data i diagram.

Så här visar du data i relaterade poster:

1. Under Datakälla i diagramgranskaren väljer du Relaterade poster.

2. Välj en relaterad tabell i listan.

3. Ange sorteringsordning (om tillämpligt).

4. Välj ett visningsalternativ (se "Så här visar du poster som bearbetas just nu" ovan).

När du visar relaterade poster i ett diagram uppdateras diagrammet när den aktuella posten ändras.

Så här avslutar du:

Ange eventuella andra alternativ och klicka på Skriv ut eller Spara som layout (snabbdiagram) eller Klar (diagram i layoutläge). Mer information finns i Skapa snabbdiagram eller Skapa och redigera diagram i layoutläget.