Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med layoutdelar > Ändra en layoutdel
 

Ändra en layoutdel

1. I Layoutläge väljer du Layouter > Ordna delar.

2. Markera delen i dialogrutan Ordna delar och klicka därefter på Ändra.

3. Gör de önskade ändringarna i dialogrutan Definiera del.

 

Om du vill ändra ...

Gör så här

Från en typ av del till en annan

Välj en annan typ av del. Vilka ändringar som du kan göra beror på delens placering och funktion.

Brytfältet för en delsummadel

Välj först tabellen som innehåller fältet i tabellistan ovanför fältlistan. Markera sedan fältnamnet i fältlistan.

Sidbrytningar och sidnumrering

Mer information finns i Definiera sidbrytningar och sidnummer.

Färg på layoutdelar

Mer information finns i Ställa in fyllning, linjeformat och kanter.

Om du snabbt vill byta färg på en layoutdel, kan du högerklicka delmarkören.

Om poster i Listvy visas med en alternerande fyllning, enligt Alternativt visningsläge

Markera eller avmarkera Använd alternativt radläge.

Om den aktuella (eller aktiva) posten visas med en annan fyllning än de andra posterna i Listvy, enligt Aktivt visningsläge

Markera eller avmarkera Använd aktivt radläge.

Ordningen för layoutdelar

Dra namnet på delen till den nya platsen. (Delar som inte kan flyttas har en Verktyget Flytande fönster-knapp till vänster om namnet.)

Obs!  När du arbetar i Layoutläget kan du klicka på Markeringsverktyget Knappverktyget i statusverktygsfältet och hålla ned Skift samtidigt som du drar den linje som markerar delens undre gräns.

De nedtonade typerna är inte tillgängliga av någon av följande orsaker:

den typen av del redan finns (endast delar med delsummor kan finnas mer än en gång i en layout)

Delen som du ändrar finns inte på rätt plats i layouten (ett titelhuvud måste till exempel placeras överst i layouten).

Relaterade avsnitt 

Lägga till en layoutdel

Definiera layoutdelar

Ändra storlek på layoutdelar

Konfigurera tabellvisning för formulär och lista för en layout

Ange visningsläge för ett objekt