Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med layoutdelar > Definiera layoutdelar
 

Definiera layoutdelar

Du kan radera alla layoutdelar och de objekt de innehåller. Det gäller för alla delar utom den sista.

Så här raderar du en del och objekten i den:

1. Markera eventuella objekt som du vill behålla och dra dem till någon annan del i samma layout.

2. Klicka på delmarkören med pilpekaren och tryck sedan på Backspace eller Delete. Denna åtgärd kan ångras.

Så här raderar du en del utan att ta bort objekten i den:

Obs!  Den här metoden fungerar bara om det finns en del nedanför delen som du vill radera.

1. Markera delmarkören med pilpekaren.

2. Tryck på Ctrl+Backsteg (Windows) eller Alt-Delete (macOS).

Delen raderas och delen nedanför den raderade delen förstoras så att layouten rymmer de objekt som finns kvar.