Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med layoutdelar
 

Arbeta med layoutdelar

Layouterna i FileMaker Pro Advanced är indelade i layoutdelar, dvs. områden i layouten som avgör hur informationen i ett fält ska behandlas och visas. Genom att använda delar kan du kontrollera hur FileMaker Pro Advanced visar data.

Varje layout måste innehålla minst en del. Layoutdelar kan innehålla fält, portaler, knappar, text, diagram och andra objekt. I Layoutläge markerar gråa horisontella linjer gränsen mellan olika layoutdelar (delgränser).

Delmarkörer visas horisontellt eller vertikalt till vänster på layouten.

Skärmupplösningsknapp

Så här växlar du mellan horisontell och vertikal placering av delgränserna:

Ctrl-klicka (Windows) eller kommandoklicka (macOS) på en delmarkör

Tips  Håll ner musknappen på en vertikal delmarkör om du vill visa den horisontellt för ett ögonblick.

Delar formateras i enlighet med layoutens tema. Du kan anpassa delarnas stilar i Granskaren. Mer information finns i Ställa in fyllning, linjeformat och kanter.