Referens > Funktioner > Logiska funktioner > GetAVPlayerAttribute
 

GetAVPlayerAttribute

Returnerar inställningen av det angivna attributet för ljud-, video- eller bildfilen i ett containerfält.

Format 

GetAVPlayerAttribute (attributnamn)

Parametrar 

attributnamn - namnet på ett attribut som stöds (se nedan)

Returnerad datatyp 

text, antal

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

Den här funktionen används i FileMaker Go. Om den här funktionen anropas när mediefilen spelas upp eller är pausad, returneras ett värde för filen aktuella uppspelningsläge. Om funktionen anropas när ingen mediefil spelas upp, returneras ett värde för tillståndet för mediefilen som spelades upp senast. Om funktionen anropas när ingen mediefil har spelats upp, returneras en tom sträng eller 0.

Attribut

 

Attribut

...returnerar följande

Returnerad datatyp

all

Alla attribut och deras värden.

text

sourceType

Källtypen som används för ljud- och videofilen:
0 (Ingen)
1 (URL)
2 (Fält)
3 (Layoutobjekt)
4 (Aktivt objekt)

nummer

source

URL-adressen, fältnamnet eller layoutobjektets namn. Om sourceType är 4 (aktivt objekt), så returnerar source en tom sträng.

text

playbackState

Ett tal som anger tillstånd för medieuppspelningen:
0 (Stoppad)
1 (Spelas upp)
2 (Pausad)

nummer

presentation

Metoden som används för att visa mediet.
0 (Inbäddad)
1 (Helskärm)
2 (Endast helskärm)
3 (Endast ljud)
4 (Endast inbäddad)

nummer

position

Positionen (i sekunder) som spelas upp i mediet just nu.

nummer

startOffset

Uppspelningens startposition (i sekunder).

nummer

endOffset

Uppspelningens slutposition (i sekunder). Returnerar 0 om uppspelningen sker till slutet av mediet.

nummer

duration

Tidslängden (i sekunder) som ljud- eller videofilen kommer att spelas.

nummer

triggerEvent

Indikerar varför scripttriggrarna VidObjektAVPlayerÄndring och VidFilAVPlayerÄndring aktiverades senast:
0 (Intern)
1 (Script)
2 (Fjärr)

nummer

triggerEventDetail

Tillhandahåller information om händelsen som aktiverade scripttriggern VidObjektAVPlayerÄndring och VidFilAVPlayerÄndring:
0 (Okänd)
1 (RemotePlayMedia)
2 (RemotePause)
3 (RemoteTogglePlayPause)
4 (RemotePlayNext)
5 (RemotePlayPrevious)
6 (RemoteSeek)
7 (RemoteStop)
8 (ScriptPlayMedia)
9 (ScriptChangePresentation)
10 (ScriptTogglePlayPause)
11 (ScriptStop)
12 (ScriptChangeSetting)
13 (InternalTogglePlayPause)
14 (InternalChangePresentation)
15 (InternalSeek)
16 (InternalStop)
17 (InternalChangeZoom)
18 (InternalChangeVolume)
19 (InternalChangePIP)
20 (InternalChangeExternalPlayback)

nummer

sequence

Indikerar vilken mediefilen som ska spelas upp härnäst:
0 (Ingen)
-1 (Gå till föregående)
+1 (Gå till nästa)

nummer

result

0 om uppspelningen avslutas utan problem. Returnerar 1 om uppspelningen avslutas på grund av ett fel.

nummer

hideControls

1 (Ja) om uppspelningskontrollerna är dolda. Annars returneras 0 (Nej).

nummer

disableInteraction

1 (Ja) om användarna inte kan interagera med uppspelningen. Annars returneras 0 (Nej).

nummer

disableExternalControls

1 (Ja) om iOS-uppspelningskontrollerna på låsskärmen eller på kontrollpanelen är inaktiverade när mediet spelas upp eller är pausat. Annars returneras 0 (Nej).

nummer

pauseInBackground

0 Video pausas (med undantag för Bild i bild) och ljud fortsätter att spelas upp när FileMaker Go övergår till bakgrunden.
1 Både ljud och video pausas när FileMaker Go övergår till bakgrunden.
2 Både ljud och video fortsätter att spelas upp när FileMaker Go övergår till bakgrunden.

nummer

zoom

Anger hur video visas:
0 (Anpassa) Proportionerna bevaras och videon storleksförändras så den får plats i uppspelningsområdet.
1 (Fyll) Proportionerna bevaras och videon storleksförändras så den fyller uppspelningsområdet.
2 (Dra ut) Videon dras ut så den fyller uppspelningsområdet, men proportionerna bevaras inte.
3 (Endast anpassa) Användare får inte ändra zoom-inställningarna till Fyll eller Dra ut.
4 (Endast Fyll) Användare får inte ändra zoom-inställningarna till Anpassa eller Dra ut.
5 (Endast Dra ut) Användare får inte ändra zoom-inställningarna till Anpassa eller Fyll.

nummer

volume

Anger ljudvolymen.

nummer

pictureInPicture

Anger om videon visas som Bild i bild:
0 (Ej tillgängligt)
1 (Ej aktivt)
2 (Aktivt)

nummer

externalPlayback

Anger om en video spelas upp på en extern enhet, som en Apple TV via AirPlay:
0 (Ej tillgängligt)
1 (Ej aktivt)
2 (Aktivt)

nummer

imageSourceType

Källtypen som används för bilder:
0 (Ingen)
1 (URL)
2 (Fält)
3 (Layoutobjekt)
4 (Aktivt objekt)

nummer

imageSource

URL-adressen, fältnamnet eller layoutobjektets namn för bilder.

text

imageDuration

Tidslängden (i sekunder) som bilderna ska visas.

nummer

Exempel 1 

Stoppar en mediefil om den spelas upp.

If [GetAVPlayerAttribute("playbackState") = 1]
AVPlayer Ange uppspelningsläge [Stopped]
End If

Exempel 2 

Kollar mediefilens längd och visar ett meddelande om den är längre än 30 minuter.

If [GetAVPlayerAttribute("duration") > 1800]
Visa anpassad dialogruta ["Överstiger maximal längd"; "Den aktuella videon är längre än 30 minuter."]
Else
AVPlayer Spela upp [Fält: Bibliotek::Video]
End If

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Scriptsteget AVPlayer Spela upp

Scriptsteget AVPlayer Ange tillval

Scriptsteget AVPlayer Ange uppspelningsläge