Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Använda verktyg för att placera objekt exakt
 

Använda verktyg för att placera objekt exakt

Det finns flera verktyg som hjälper dig att på ett exakt sätt ändra storlek och form samt placera objekt i Layoutläget: Granskaren, linjaler, stödraster, stödlinjer, dynamiska guider och skärmupplösningsschabloner.

Relaterade avsnitt 

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Ordna objekt