Tekstoperatoren

Gebruik tekstoperatoren om twee of meer tekstitems in één groter item te combineren, tekstconstanten in een formule aan te geven, de resultaten van een formule op te maken of speciale tekens in een formule voor te stellen.

Symbool

Naam

Definitie

&

Samenvoegen

Voegt de tekstreeks rechts toe aan het eind van de tekstreeks links. Tekstreeksen kunnen velden, constanten tussen haakjes of bepaalde functies zijn.

" "

Tekstconstante

Geeft het begin en het eind aan van tekens die als een tekstconstante moeten worden beschouwd. Aanhalingstekens waar geen tekst tussen staat, geven een lege ruimte aan (geen tekst). Als u tekst in een formule invoert zonder gebruik van aanhalingstekens, probeert FileMaker Pro tekst als een veld of functienaam te interpreteren.

\

Backslash

Markeert een operatorteken dat als een teken moet worden gebruikt, en niet als een operator.

Regelterugloopteken

Voegt een regelterugloopteken in het resultaat van een formule in.

/* */

Opmerking in de C-stijl

Geeft het begin en het eind aan van tekens die in een formule als een tekstuele opmerking moeten worden beschouwd.

//

Opmerking in de C++-stijl

Geeft in een formule een opmerking van één regel aan.

${ }

Gereserveerde naam

Geeft gereserveerde functienamen en trefwoorden aan die als veld- en tabelnamen worden gebruikt.

Voorbeeld

Deze formule voegt de voor- en achternaam samen, gescheiden door een spatie.

Kopiëren
Voornaam & " " & Achternaam

Bijvoorbeeld: Jeroen Dijkstra.