Wiskundige operatoren

Wiskundige operatoren voeren rekenkundige berekeningen uit.

Symbool

Naam

Definitie

+

Plus

Voegt twee waarden toe

-

Min

Trekt de tweede waarde van de eerste af

*

Vermenigvuldigen

Vermenigvuldigt elke waarde

/

Delen

Deelt de eerste waarde door de tweede

^

Machtsverheffen

De eerste waarde verheffen tot de macht van de tweede waarde

( )

Prioriteit

In FileMaker Pro worden formules van links naar rechts geëvalueerd. Vermenigvuldigen en delen vinden plaats vóór optellen en aftrekken. U kunt de volgorde wijzigen met behulp van haakjes. FileMaker Pro evalueert eerst uitdrukkingen tussen haakjes. Raadpleeg Operatoren in formules gebruiken.