Logische operatoren

Met logische operatoren kunnen meerledige voorwaarden worden samengesteld in een formule, zoals twee of meer voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat u een bepaalde berekeningmethode kiest. Met logische operatoren kunt u dergelijke combinaties van voorwaarden beschrijven.

Gebruik AND, OR of XOR om twee uitdrukkingen te combineren. Gebruik NOT met slechts één uitdrukking.

Symbool

Definitie

AND

Alleen waar als beide items waar zijn

OR

Waar als een van beide items waar is

XOR

Waar als een van beide uitdrukkingen waar is (maar niet beide)

NOT

Wijzigt de waarde van Onwaar in Waar of van Waar in Onwaar

Voorbeelden

Gebruik DeelnameformulierOntvangen="J" AND BedragBetaald>0 wanneer iets alleen mag plaatsvinden als u het deelnameformulier EN het bedrag hebt ontvangen.

Gebruik HuidigSaldo0 OR KredietGoedgekeurd="J" als iets alleen mag plaatsvinden als er geen geld verschuldigd is OF als een krediet is goedgekeurd OF als beide waar zijn.

Gebruik BedragBetaald>0 XOR GratisCadeau="J" als iets alleen plaatsvinden mag als OFWEL een bedrag is betaald OFWEL een gratis cadeau is verzonden, maar bijvoorbeeld niet als een bedrag niet is betaald en er wel een gratis geschenk is verzonden.

Gebruik NOT IsEmpty(Veldnaam) om records te identificeren die een waarde hebben in het veld Veldnaam.