Vergelijkingsoperatoren

Vergelijkingsoperatoren vergelijken twee waarden en geven Waar of Onwaar als resultaat. (Dergelijke uitdrukkingen worden soms logische uitdrukkingen genoemd.) Mathematisch is het resultaat Waar gelijk aan 1 en Onwaar gelijk aan 0.

Symbool

Naam

Definitie

=

Gelijk aan

Waar als de items gelijk zijn

Niet gelijk aan

Waar als de items niet gelijk zijn

>

Groter dan

Waar als de waarde links groter is dan de waarde rechts

<

Kleiner dan

Waar als de linkerwaarde kleiner is dan de rechterwaarde

Groter dan of gelijk aan

Waar als de linkerwaarde groter dan of gelijk is aan de rechterwaarde

Kleiner dan of gelijk aan

Waar als de linkerwaarde kleiner dan of gelijk is aan de rechterwaarde

Opmerkingen 

  • U kunt ook <> gebruiken voor Niet gelijk aan (≠), >= voor Groter dan of gelijk aan (≥) en <= voor Kleiner dan of gelijk aan (≤).