Een nieuwe hostnaam indienen (FileMaker Cloud)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud-teambeheerders.

Toen u uw team maakte, hebt u een hostnaam ingediend ter goedkeuring. Als de hostnaam niet is goedgekeurd, ontvangt u een melding om naar de pagina Hosts te gaan en een nieuwe naam in te dienen. U kunt alleen een nieuwe naam indienen als de naam die u de vorige keer had ingediend, niet is goedgekeurd.

Als u een nieuwe hostnaam wilt indienen, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Maak een andere hostnaam op de pagina Hosts.
  2. Voer de nieuwe hostnaam in.
  3. Hostnamen mogen niet langer zijn dan 36 tekens.

    Gebruik een unieke naam waarin geen externe handelsmerken of bijvoorbeeld de naam van bestaande producten, bedrijven of websites staan.

  4. Klik op Opslaan.

Het kan één uur duren voordat uw hostnaam is goedgekeurd. Als de nieuwe naam niet wordt goedgekeurd, herhaalt u deze stappen.