De naam van de gekoppelde schijf wijzigen (FileMaker Cloud)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud-teambeheerders.

De gekoppelde schijf die op de pagina Hosts wordt weergegeven, is de FileMaker-gegevensopslagschijf die op de Abonnementenpagina wordt weergegeven. Op deze schijf worden de databasebestanden (apps op maat) en containergegevens opgeslagen die voor externe opslag zijn geconfigureerd. U ziet hoeveel ruimte er is toegewezen aan en wordt gebruikt door de gekoppelde schijf.

De naam van de gekoppelde schijf wijzigen:

  1. Klik op de pagina Hosts voor Gekoppelde schijf op menu Opties en kies vervolgens Schijf hernoemen.
  2. Voer een nieuwe naam in en klik vervolgens op Opslaan.

Opmerkingen  

  • Hoeveel ruimte er wordt toegewezen aan en wordt gebruikt door de schijf wordt ook weergegeven op de pagina Dashboard in FileMaker Cloud Admin Console.