Lägga till och visa data > Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell
 

Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell

Du kan ändra det sätt på vilket poster visas och skrivs ut.

 

Om du vill visa poster

... gör du så här i bearbetningsläge, sökläge eller granskningsläge

Individuellt

Klicka på Formulärvy Knapp för formulärvisning i layoutlisten.

I en lista

Klicka på Listvy Containerfält med förstasidan av en pdf-fil.

I en kalkylbladsliknande tabell

Klicka på Tabellvy Containerfält med ikon för pdf-fil.

Varje rad visar en post och varje kolumn ett fält.

Kommentarer 

En del visningslägen kanske inte är tillgängliga för alla layouter. Om du har behörighet att utforma layouter kan du ange vilka visningslägen som ska vara tillgängliga.

För layouter som innehåller panelkontroller, i formulär- eller listvy, klickar du på en panelkontroll när du vill visa den panelkontrollen längst fram. Tabellvyn visar alla fält från varje panel.

Delar med delsummor visas i Tabellvy och Listvy när de är sorterade efter brytfält och de uppdateras automatiskt när du ändrar data i filen.

Mer information om hur du visar fältkanter och fältfyllning endast för den aktuella posten i Listvisning finns i Visa fältkanter och fyllning för aktuell post.

Flytande fönster-knappar visas i Formulärvy och Listvy. När du klickar på en flytande fönster-knapp i Listvy visas det flytande fönstret endast för denna post. Flytande fönster visas inte i Tabellvy, såvida de inte ligger i sidhuvud- eller sidfotsdelen eller i den undre eller övre navigeringsdelen.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med data i Tabellvisning

Skapa en layout

Skydda databaser

Om lägen i FileMaker Pro Advanced

Växla mellan layouter