Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Visa fältkanter och fyllning för aktuell post
 

Visa fältkanter och fyllning för aktuell post

Om du har lagt till kanter eller fyllning till ett fält kan du välja att visa kanter och fyllning endast för aktuell post, eller för alla poster i fältet i Listvy och i rapporter. Information om hur du lägger till kanter eller bakgrundsfärg- och bilder finns i Lägga till kanter, fyllning och baslinjer för fält.

Så här visar du fältkanter och fältfyllning endast för den aktuella posten:

1. Välj den layout som du vill arbeta med på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. Klicka på Tillval för layout Textverktyget i layoutlisten.

Dialogrutan Tillval för layout visas.

3. Om du vill visa fältkanter och bakgrundsfyllning endast för aktuell post i Listvy eller en rapport, väljer du Avbilda fält endast på aktuell post.

Kommentarer 

Om du vill skriva ut kanter och bakgrund ska du inte välja Avbilda fält endast på aktuell post. När det här alternativet är valt visas kanter och fyllning för aktuell post i Listvy, men inte om du skriver ut, skapar pdf eller förhandsgranskar de poster som bearbetas. Kanter och fyllning skrivs ut för alla poster i ett fält om alternativet avmarkeras.

Fält i statistikdelar, sidhuvudsdelar, sidfotsdelar och övre och nedre navigeringsdelar har samma stil som annan text i de layoutdelarna, och inga kanter eller fyllning visas.

För statistikfält visas inte kanter eller fyllning, men fältramen visas när fältet visas i läget I fokus.