Skydda databaser
 

Skydda databaser

Vissa funktioner för filsäkerhet ingår i operativsystemet men du bör använda behörighetsfunktionerna i FileMaker Pro Advanced som den grundläggande metoden för att styra åtkomst till dina filer och skydda dem. Du kan definiera konton och behörighetsuppsättningar för att begränsa:

Dataåtkomst. Gör vissa tabeller, fält och poster skrivskyddade eller dölj dem helt och hållet.

Layoutåtkomst. Hindra användare från att ändra layouterna i layoutläge.

Åtkomst av värdelistor och scripts. Hindra användare från att visa och ändra värdelistor och scripts samt från att köra scripts.

Åtkomst till fildelning. Aktivera fildelning individuellt för vissa användare via FileMaker-nätverket, webbpublicering och ODBC/JDBC.

Utskrift och export av data. Hindra användare från att skriva ut eller exportera data.

Menyåtkomst. Gör endast en begränsad uppsättning menykommandon tillgängliga.

Extern filåtkomst. Skydda åtkomsten till en fil i databasen genom att ge andra filer behörighet att referera till dess tabeller, layouter, scripts och värdelistor.

Plugin-filer. Du kan inaktivera installation av plugin-filer. Mer information finns i Ange inställningar för plugin-program.

Åtkomst till Schema. Styr åtkomst till hantering av tabeller, fält i varje tabell och relationer mellan fält och tabeller i en fil.

Med grundinställningarna för säkerhet kan du enkelt definiera en användares autentiseringsmetod, välja en behörighetsuppsättning och ange ett lösenord. Om du vill styra mer avancerade säkerhetsinställningar, som att skapa behörighetsuppsättningar eller skydda filer, använder du de detaljerade säkerhetsinställningarna.

Det är särskilt viktigt att skydda FileMaker Pro Advanced-filer som delas med andra klienter. Sådana delade filer är mer sårbara, eftersom de är mer tillgängliga i nätverket. Du kan definiera behörighet i en delad fil medan den används av klienterna. En behörighetsändring som påverkar en aktuell klient träder inte i kraft förrän klienten stänger filen och öppnar den igen.