Dela filer i ett nätverk > Överföra filer till FileMaker Server
 

Överföra filer till FileMaker Server

Använd FileMaker Pro Advanced när du vill överföra databasfiler till FileMaker Server. Om en databas använder containerfält som lagrar data externt överför FileMaker Pro Advanced även externt lagrade data.

Obs!  Innan du kan överföra filer måste du ha kontonamn och lösenord för serveradministratören. Mer information finns i FileMaker Server Hjälp eller hos din serveradministratör.

Instruktioner för hur du överför filer till FileMaker Cloud finns i FileMaker Cloud Hjälp.

Så här överför du filer till FileMaker Server:

1. Välj Arkiv > Dela databas > Överför till FileMaker Server.

2. Välj vid Värdar vilken typ av värd du vill visa i listan.

 

Välj

För att visa

Favoriter

Värdar som du har lagt till som favoriter

Lokalt

FileMaker Server-värdar som finns i ditt TCP/IP-undernät

3. Välj i listan den värd dit du vill överföra filer.

Eller skriv värdens domännamn (som värd.domän.com) eller IP-adress vid Värdadress.

4. Ange kontoinformationen för FileMaker Server Admin Console och klicka på Nästa.

Om du vill lägga till dina kontouppgifter i ditt valv (Windows) eller nyckelhanterare (MacOS), väljer du Spara lösenord i Autentiseringshanteraren (Windows) eller Spara lösenord i Nyckelhanterare (MacOS).

5. Serveradressen och målmappen visas högst upp i dialogrutan. Klicka på Ändra för att ändra målmappen eller skapa en ny mapp.

6. Markera de filer du vill överföra.

 

För att

Gör så här

Lägga till filer i överföringslistan

Klicka på Bläddra, markera alla filer du vill lägga till på listan och klicka sedan på Öppna.

Utesluta filer från överföringslistan

Avmarkera kryssrutan bredvid en fil som du inte vill överföra.

Du kan tillfrågas om krypteringslösenorden för filerna du överför. Se kommentar nedan.

7. Titta i kolumnen Status för varje fil. Om FileMaker Pro Advanced identifierar ett problem med filen uppdateras status för den filen och kryssrutan avmarkeras. Kontrollera att alla filer du vill överföra är markerade.

8. Om du vill att filerna ska vara tillgängliga på servern för klienter att använda omedelbart väljer du Öppna databaser automatiskt (på servern) efter överföring.

9. Klicka på Överför.

När överföringen har slutförts uppdateras status för varje fil med information om huruvida överföringen lyckades.

10. Öppna en överförd fil i FileMaker Pro Advanced genom att välja Öppna med FileMaker Pro Advanced för filen. Klicka sedan på Klar.

FileMaker Pro Advanced öppnar varje markerad fil. Filnamnet och servernamnet visas i fönstrets rubrikfält.

Kommentarer 

När du överför en fil krypteras anslutningen till värden med hjälp av SSL. Om säkerhet är viktigt i din miljö ska serveradministratören installera ett eget SSL-certifikat.

I dialogrutan Överför till FileMaker Server kan du se en låsikon som visar anslutningens säkerhetsnivå. Mer information finns i Om säkerhetslåsikonerna.

Om servern kräver lösenordsskyddade filer kan du inte överföra en fil som har:

ett gästkonto med behörighetsuppsättningen Full åtkomst

ett konto med behörighetsuppsättningen Full åtkomst med ett tomt lösenord

ett konto med behörighetsuppsättningen Full åtkomst vars lösenord lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval (se Ange filtillval)

Mer information finns i Skapa och redigera konton.

Innan du överför filer till den säkra databasmappen måste du:

kryptera filerna (se Kryptera databasfiler)

inaktivera gästkontot i varje fil

se till att inga FileMaker-konton har tomma lösenord

se till att inga konton eller lösenord lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval

När du överför krypterade filer till den säkra databasmappen, frågar FileMaker Pro Advanced efter krypteringslösenordet så att FileMaker Server kan öppna filerna på servern när de har överförts. Om du överför krypterade filer till en annan mapp än den säkra databasmappen måste de öppnas av serveradministratören på servern.

FileMaker Pro Advanced kontrollerar inte krypterade databasfiler innan de överförs.

Du kan inte överföra en fil som redan finns i någon FileMaker Server-mapp; filnamn måste vara unika för hela servern, oavsett mapp eller undermapp.

Om du markerar Öppna databaser automatiskt (på servern) efter överföring kontrollerar FileMaker Server om filen har någon form av delning aktiverad när filen öppnas. Om ingen delning är aktiverad aktiverar FileMaker Server delning för behörighetsuppsättningen Full åtkomst via FileMaker Network (utökade behörigheter [fmapp]). Om du däremot aktiverar någon typ av delning – till exempel om du endast aktiverar den utökade behörigheten fmwebdirect för delning via FileMaker WebDirect – utan att aktivera fmapp, kommer du inte kunna öppna filen med FileMaker Pro Advanced.

Om du avbryter en pågående överföring av flera filer, blir de filer som hunnit överföras helt kvar på serven, delvis överförda filer tas bort från servern och FileMaker Pro Advanced överför inte de återstående filerna. Kolumnen Status i dialogrutan Överför till FileMaker Server visar vilka filer som överfördes.

När överföringen har slutförts markeras den lokala versionen med en flagga i FileMaker Pro Advanced som en indikering på att filen har överförts. När du försöker öppna den lokala versionen av filen visas ett meddelande i FileMaker Pro Advanced om att du kan välja om du vill öppna den lokala versionen eller den filversion som finns på FileMaker Server.

FileMaker Server kanske inte kan öppna överförda filer automatiskt om:

Det högsta tillåtna antalet filer på servern har nåtts.

Filnamnstillägget är inte .fmp12 eller är inte registrerat på servern.

Relaterade avsnitt 

Öppna delade filer som klient

Ange inställningar för tillåtna värdar

scriptsteget Överför till FileMaker Server