Dela filer i ett nätverk > Om säkerhetslåsikonerna
 

Om säkerhetslåsikonerna

När du ansluter till en lösning med en värd kan du se en låsikon som anger krypteringsstatusen för anslutningen till värden. Du kan klicka på låsikonen om du vill se detaljerad information om värdens SSL-certifikat.

Säkra anslutningar krypteras med SSL. Om säkerhet är viktigt i din miljö ska serveradministratören installera ett eget SSL-certifikat.

I dialogrutan Öppna Filnamn och längst upp till höger i FileMaker Pro Advanced-fönstret:

Knappen Lista betyder att anslutningen inte är krypterad.

Ikon med stängt lås betyder att anslutningen är krypterad, men att SSL-certifikatet för FileMaker Server inte kan verifieras. Du kan bli ansluten till en server som utger sig för att vara din egentliga destination, vilket innebär att konfidentiell information kan komma att äventyras.

Ikon med stängt lås med en bock betyder att anslutningen är krypterad med ett verifierat SSL-certifikat.