Dela filer i ett nätverk
 

Dela filer i ett nätverk

Om datorn är ansluten till ett nätverk kan du och andra FileMaker Pro Advanced- och FileMaker Go-användare arbeta med samma databasfil samtidigt.

FileMaker-värdar

Om du vill dela en fil så att andra kan arbeta med den använder du en av dessa FileMaker-värdar:

FileMaker Pro Advanced: När du öppnar en lokal fil och aktiverar Nätverksdelning för FileMaker Pro Advanced kan FileMaker Pro Advanced fungera som värd och dela filen med upp till fem andra samtidiga användare i ett lokalt nätverk. FileMaker Go-klienter räknas in i användarbegränsningen. Att använda FileMaker Pro Advanced som en värd kallas också peer-to-peer-delning.Mer information finns i Öppna filer som värd.

FileMaker Server och FileMaker Cloud: När du överfört en fil och öppnar den i FileMaker Server eller FileMaker Cloud blir servern dess värd. Dessa värdar har stöd för fler användare samt webbtekniker som FileMaker WebDirect och FileMaker Data API. Mer information finns i FileMaker Server Hjälp och FileMaker Cloud Hjälp.

Information om att publicera filer på webben eller i ett intranät finns i Publicera databaser på webben.

Viktigt  Placera inte en databasfil i en delad mapp för att låta flera enheter öppna den samtidigt, detta kan skada filen. Du måste använda en FileMaker-värd för att öppna filen så att värden kan dela filen med andra användare.

Arbeta i delade filer

De användare som öppnar en delad fil när den har öppnats av värden kallas klienter.

Obs!  FileMaker-värdprogramvara tillåter endast anslutningar med nyare versioner av FileMaker-klientprogramvara. Kompatibla versioner av värdprogramvara finns i tekniska specifikationer för FileMaker Pro Advanced.

När en delad fil har öppnats har värden och klienterna tillgång till samma information och alla ändringar som görs i filen visas i alla användares fönster.

Data som ändras av någon användare sparas i den delade filen. Om layouter och scripts ändras sparas även dessa ändringar i den delade filen.

Angivna sorteringsordningar, sökposter, fältordning för import och export och utskriftsformat är specifika för varje användare.

Flera användare kan göra ändringar i samma delade fil samtidigt, men det finns vissa begränsningar i vilka typer av samtidiga ändringar som är tillåtna.

 

Ändringar av

Begränsning

Data i fält och poster

Två personer kan inte ändra i samma post samtidigt.

Layouter och layoutelement

Två personer kan inte ändra samma layout samtidigt.

Värdelistor

Två personer kan inte ändra eller definiera värdelistor samtidigt.

En person kan ändra en värdelista medan en annan person använder den i bearbetnings- eller sökläge.

Scripts

Två personer kan inte ändra samma script samtidigt.

En person kan redigera ett script medan en annan person använder det.

Tabeller, fält, relationer (databasscheman)

Två personer kan inte ändra något av dessa element samtidigt.

Referenser till datakällor

Två personer kan inte ändra eller definiera datakällor samtidigt.

En person kan redigera en datakälla medan en annan person använder den.

Konton och behörighet

Två personer kan inte ändra eller definiera konton och behörighet samtidigt.

En person kan skapa eller ändra ett konto eller en behörighet medan en annan person använder dem.

Kommentarer 

När en FileMaker Pro Advanced-databas delas (eller fungerar som värd) sker detta helt oberoende av operativsystemets fildelning. Den behörighet som du anger i Windows eller macOS är inte kopplad till behörigheterna som du anger i FileMaker Pro Advanced och tvärtom.

Behörigheten kan göra att en användare inte kan ändra vissa element i en fil. Mer information finns i Skydda databaser.

Relaterade avsnitt 

Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro Advanced