Använda avancerade verktyg > Kryptera databasfiler
 

Kryptera databasfiler

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Kryptering skyddar FileMaker-databasfiler från obehörig åtkomst när filerna sparas på disk. Krypterade filer kan avkrypteras vid behov.

Du skapar ett krypteringslösenord för filen, som skyddar informationen om filen kopieras eller stjäls. Du måste kryptera om filen för att ändra en fils krypteringslösenord.

Varning  Det går inte att reparera krypterade lösenord. Glöm inte bort krypteringslösenordet som du tilldelar en krypterad databasfil. Skriv ned uppgifterna och förvara dem på en säker plats. Om du tappar bort eller glömmer krypteringslösenordet kommer du inte att kunna öppna eller ändra filen.

Om du har en lösning för flera filer krypterar du alla databasfiler med samma krypteringslösenord och delat ID. När en krypterad fil försöker öppna en annan krypterad fil visar FileMaker Pro Advanced dialogrutan Krypteringslösenord för databas om filernas krypteringslösenord eller delade ID inte matchar.

Så här krypterar du en fil:

1. Stäng alla de databasfiler du ska kryptera.

2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.

3. Om du har använt Developer-verktygen på samma databaslösning och sparat inställningarna klickar du på Läs in inställningar, letar upp och markerar lämplig .sav-fil och klickar sedan på Ladda.

4. Klicka på Lägg till, markera den fil eller de filer som du vill kryptera och klicka sedan på Lägg till igen.

Kryptera alla filer som är i en flerfilslösning samtidigt.

5. Vid Projektmapp klickar du på Ange för att välja en plats för den krypterade lösningen.

6. Byt namn på den krypterade kopian av filen genom att vid Byt namn på fil skriva ett filnamn och klicka på Ändra.

7. Om du snabbt vill kunna upprepa processen klickar du på Spara inställningar och väljer en mapp och en plats för inställningsfilen. Mer information finns i Spara lösningsinställningar.

8. Vid Lösningstillval klickar du på Ange.

9. Markera Aktivera databaskryptering (eller kryptera om filer) i dialogrutan Ange lösningstillval.

10. Vid Delat ID skriver du in valfri kombination av tecken med versaler eller gemener, nummer och symboler mellan 1 och 32 tecken.

Viktigt  Delat ID skiljer på versaler/gemener.

Krypterade filer i en flerfilslösning länkas av det delade ID:t.

11. Vid FileMaker-konto klickar du på Ange.

12. Ange kontonamn och lösenord för ett konto med fullständig behörighet och klicka sedan på OK.

13. Vid Krypteringslösenord klickar du på Ange.

14. Skriv ett krypteringslösenord och en ledtråd till lösenordet för filerna och klicka sedan på OK.

Viktigt  Krypteringslösenordet skiljer på versaler/gemener.

15. Som standard använder FileMaker Pro Advanced säker lagring för att kryptera containerdata som lagras externt. Om du inte vill kryptera containerdata när du krypterar databasfiler markerar du Behåll öppen förvaring.

Obs!  Du kan ändra säker eller öppen lagring av containerdata som lagrats externt när du krypterat databasfiler. Mer information finns i Konfigurera containerfält för extern datalagring.

16. Klicka på OK och sedan på Skapa.

Så här ändrar du lösenord för en krypterad fil:

1. Stäng alla de krypterade filer vars lösenord du ska ändra.

2. Följ steg 2–15 i "Så här krypterar du en fil" ovan.

3. Vid textrutan Krypteringslösenord längst ned i dialogrutan Ange lösningstillval anger du det aktuella krypteringslösenordet för databasfilen eller -filerna.

Obs!  Textrutan Krypteringslösenord syns endast om en eller flera av de markerade filerna har krypterats.

4. Klicka på OK och sedan på Skapa.

Kommentarer 

Temporära filer som skapas av krypterade filer krypteras också.

Lägg till en ny databasfil i en krypterad flerfilslösning genom att kryptera den nya filen med samma krypteringslösenord och delat ID som för databasfilerna i lösningen.

När du exporterar poster från en krypterad databasfil exporteras alltid posterna till en okrypterad fil, oavsett exportfilens format.