Ansluta till externa datakällor > Arbeta med externa datakällor > Uppdatera data mellan FileMaker och ODBC-datakällor
 

Uppdatera data mellan FileMaker och ODBC-datakällor

Att verkställa data i ODBC-datakällor fungerar i allmänhet på samma sätt som när du verkställer FileMaker-data. FileMaker sparar t.ex. ändringar av externa data när du lämnar ett fält eller flyttar till en annan post. Mer information finns i Verkställa information i poster. Eftersom den externa informationen styrs av ett annat program och kan användas interaktivt av användare som arbetar utanför FileMaker, finns det vissa åtgärder du kan vidta för att försäkra dig om att du har tillgång till de senaste posterna och senaste tabellschema.

Så här visar du senaste information från en ODBC-datakälla:

1. Öppna filen med länken till den externa datakällan.

2. Välj Poster > Uppdatera fönster i bearbetningsläge.

Aktuella data, inklusive data som har angetts av användare utanför FileMaker, visas. Du kan dessutom tömma datorns cache-minne med Uppdatera fönster scriptsteg.

För ODBC-tabeller använder FileMaker "optimistisk låsning" för att kontrollera datainmatningen. FileMaker uppdaterar inte automatiskt data när du börjar ange data i en extern post eller när du gör en sökning på ODBC-data.

Om du vill synkronisera fältschema mellan FileMaker och ODBC-datakällan gör du så här:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Fält i dialogrutan Hantera databas.

3. Välj den tabell du vill arbeta med på Tabell-menyn.

FileMaker visar fält från ODBC-tabellen. Fältnamnen visas i kursiv stil.

4. Markera ett externt fält i listan och klicka sedan på Sync

FileMaker uppdaterar schemat mellan ODBC-källan och skuggtabellen. Du har inte ändrat fältschemat i datakällan, bara uppdaterat FileMaker-tabellschemat för eventuella nya eller saknade fält. Om du t.ex. tar bort ett fält från en ODBC-tabell i relationsdiagrammet visas fältet från den externa datakällan igen när du klickar på Sync igen.

Kommentarer 

När synkroniseringen är klar kan alla eventuella fältalternativ som du har angett i FileMaker Pro Advanced återställas om ODBC-datakällan inte tvingar fram det alternativet. Om du t.ex. markerade verifieringsalternativetEj tomt efter synkroniseringen kan du behöva återställa det alternativet.

Följande fel kan visas. Mer felsökningsinformation finns i FileMaker Knowledge Base.

 

Detta felmeddelande

Visas när

<Tabellen saknas>

En tabell byter namn eller tas bort från en extern databas.

<Fältet saknas>

En kolumn byter namn eller tas bort från den externa databastabellen.

<Datakälla saknas>

En datakälla eller en databas byter namn eller tas bort

Anslutningen misslyckas; ett felmeddelande för anslutningsfelet visas också

<Primärnyckel saknas>

FileMaker kan inte identifiera någon unik nyckel för en ODBC-tabell eller -vy; detta fel visas i relationsdiagrammet och i fältobjekt.

Relaterade avsnitt 

Återställa länkar till ODBC-datakällor

Redigera ODBC-datakällor