Ansluta till externa datakällor > Arbeta med externa datakällor > Återställa länkar till ODBC-datakällor
 

Återställa länkar till ODBC-datakällor

Om en eller flera tabellnamn har ändrats i en ODBC-datakälla kan du uppdatera länkar mellan FileMaker-filen och den externa SQL-datakällan (ESS) i dialogrutan Hantera databas.

Så här uppdaterar du länkar till ODBC-datakällor:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Tabeller i dialogrutan Hantera databas.

I FileMaker visas tabeller från ODBC-tabellen i kursiv stil. Om ett tabellnamn har ändrats i ODBC-datakällan visas <Tabellen saknas> i kolumnen Information och knappen Länka om visas i dialogrutan Hantera databas.

3. Välj den tabell som saknas.

4. Klicka på Länka om.

5. I dialogrutan Ange tabell väljer du tabellen med nytt namn och klickar på OK.

Om fältnamn i ODBC-tabellen har ändrats eller saknas måste du synkronisera fältschemat. Mer information finns i Uppdatera data mellan FileMaker och ODBC-datakällor.

Kommentarer 

När du länkar om verifieras eller definieras inte primära nycklar på nytt.

Du kan begränsa listan med tabeller som visas genom att ställa in ett filter på ODBC-fliken i dialogrutan Redigera datakälla. Mer information finns i Redigera ODBC-datakällor.