Lägga till och visa data > Ange data i poster > Verkställa information i poster
 

Verkställa information i poster

FileMaker Pro Advanced sparar dina data medan du arbetar. Detta kallas att verkställa information. Informationen verkställs när du gör något av följande:

klickar utanför alla fält i en post

tryck på Retur (se information nedan)

Windows: Trycker på Retur på det numeriska tangentbordet eller Ctrl+Retur på en dator som saknar ett numeriskt tangentbord.

macOS: Trycker på Enter (inte Retur) eller Fn-Retur på datorer utan numeriskt tangentbord

växlar till ett annat läge

markerar en annan post

växlar till en annan layout

Kommentarer 

Informationen verkställs vanligtvis när du trycker på Retur. Kontrollera med lösningsutvecklaren om data inte verkställs när du trycker på Retur.

Om du matar in felaktig information i en post kan du återställa den ursprungliga informationen i posten om du inte verkställt informationen. Mer information finns i Återställa data i poster.

Du kan uppmana användare att spara ändringarna innan en post verkställs. Mer information finns i Ange om poster ska sparas automatiskt i en layout.

När du ändrar relaterade data (t.ex. relaterade poster som visas i en portal) verkställs inte de här ändringarna förrän du verkställer posten som visar den relaterade informationen.

Kommandona och scriptstegen Ersätt fältinnehåll och Uppdatera fältinnehåll verkställer inte den aktiva posten. Om det finns icke verkställda poster i fönstret som påverkas av ersättnings- eller uppdateringsåtgärden, kommer dessa ändringar att förbli icke verkställda till dess att du väljer att verkställa den aktiva posten. Ett exempel på när detta händer är en ersättning eller uppdatering av relaterade poster i en portal.

Relaterade avsnitt 

Spara och kopiera filer

Spara och återställa layoutändringar