Referens > Funktioner > Textfunktioner > UniqueValues
 

UniqueValues

Returnerar unika värden som finns i en lista baserat på angiven datatyp och språk.

Format 

UniqueValues(värden{;datatyp;språk})

Parametrar 

värden – ett textuttryck eller fält som är en lista med värden separerade av returtecken.

datatyp – ett tal som anger typen av data i värden (se nedan).

språk – namnet på språket för data i värden (se nedan).

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor. Se funktionen LeftValues för mer information om att arbeta med listor med värden.

Parametrarna datatyp och språk fungerar på samma sätt som för funktionen SortValues, med skillnaden att de bara påverkar hur denna funktion avgör om värden är unika, inga data sorteras. Om ett värde är unikt avgörs på samma sätt som för indexering. Mer information finns i Välja ett språk för indexering eller sortering.

Kommentarer 

Om du ställer in parametern språk till Unicode_Raw, kommer denna funktion att skilja mellan värden utifrån deras numeriska Unicode-värde, som exempelvis skiljer mellan gemener och versaler samt diakritiska tecken.

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

UniqueValues ("34¶600¶18¶600¶18.0" ; 2) returnerar

34¶600¶18¶

Exempel 2 

UniqueValues (Product::Colors) tar bort dubbletter baserat på standarddatatypen för text i en fil för vilken språket är English:

RED¶green¶yellow¶

När fältet Product::Colors innehåller RED¶green¶red¶yellow¶.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen SortValues