Referens > Funktioner > Textfunktioner > SortValues
 

SortValues

Sorterar en lista med värden baserat på angiven datatyp och språk.

Format 

SortValues(värden{;datatyp;språk})

Parametrar 

värden – ett textuttryck eller fält som är en lista med värden separerade av returtecken.

datatyp – ett tal som anger typen av data som ska sorteras (se nedan). Ett positivt värde sorterar i stigande sorteringsordning och ett negativt värde sorterar i fallande sorteringsordning.

språk – det språk vars sorteringsregler ska användas (se nedan).

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor. Se funktionen LeftValues för mer information om att arbeta med listor med värden.

För parametern datatyp används ett av följande värden för att funktionen ska sortera värden korrekt. Om du inte anger ett värde eller använder ett ogiltigt värde sorteras värden som text i stigande ordning.

 

datatyp

Sortera värden som

1

Text

2

Numeriskt

3

Datum

4

Tid

5

Tidsstämpel

För parametern språk använder du ett av följande namn för att ange språket vars sorteringsregler ska användas. Sorteringsordning bestäms av språk på samma sätt som för sortering av poster (se Välja ett språk för indexering eller sortering). Om ett tomt värde eller inget värde anges sorteras värden baserat på språket för den fil som innehåller beräkningens relationsdiagram. För okända värden returnerar funktionen "?".

 

Namn som stöds för parametern språk

Arabic

English

Hindi

Norwegian

Spanish_Traditional

Bengali

Estonian

Hungarian

Punjabi

Swedish

Bulgarian

Finnish

Icelandic

Persian

Swedish_Custom

Catalan

Finnish_Custom

Italian

Polish

Tamil

Catalog

French

Japanese

Portuguese

Telugu

Chinese

German

Kannada

Romanian

Thai

Chinese_Stroke

German_Dictionary

Korean

Russian

Turkish

Croatian

Greek

Latvian

Serbian

Ukrainian

Czech

Greek_Mixed

Lithuanian

Slovak

Unicode_Raw

Danish

Gujarati

Malayalam

Slovenian

Unicode_Standard

Dutch

Hebrew

Marathi

Spanish

Vietnamese

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

SortValues ( "34¶600¶18¶29" ; -2 ) returnerar

600¶34¶29¶18¶

Exempel 2 

SortValues (Product::Colors) returnerar värden sorterade i standardordningen (som text i stigande alfabetisk ordning) i en fil för vilken språket är English:

blue¶green¶GREEN¶red¶yellow¶

När fältet Product::Colors innehåller red¶green¶blue¶GREEN¶yellow¶.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen UniqueValues