Referens > Funktioner > Textfunktioner > LeftValues
 

LeftValues

Returnerar värden i text, enligt angivet antal, räknat från vänster.

Format 

LeftValues (text ; antal)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

antal – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan returtecken.

Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor.

Exempel 1 

LeftValues ("Rutig¶Kanvas¶Resväska" ; 2) returnerar

Rutig
Kanvas

Exempel 2 

LeftValues (lista ; 1) returnerar

Stefan

när texten som utvärderas innehåller

Stefan
Bosse

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler