Referens > Funktioner > Tidsfunktioner
 

Tidsfunktioner

Tidsfunktioner beräknar tider och bearbetar tidsinformation.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

...returnerar följande

Hour

Ett tal som motsvarar antalet timmar (0-23) i en angiven tid.

Minute

Ett tal som motsvarar antalet minuter (0-59) i en angiven tid.

Seconds

Ett tal som motsvarar antalet sekunder (0-59) i en angiven tid.

Time

Ett tidsresultat med det angivna antalet timmar, minuter och sekunder.

Kommentarer 

Du kan även använda funktionen Timestamp för tidsinformation.

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler