Referens > Funktioner > Tidsfunktioner > Time
 

Time

Returnerar ett tidsresultat med det angivna antalet timmar, minuter och sekunder.

Format 

Time (timmar ; minuter ; sekunder)

Parametrar 

timmar – timvärdet i en tid.

minuter – minutvärdet i en tid.

sekunder – sekundvärdet i en tid.

Returnerad datatyp 

tid

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

FileMaker Pro Advanced kompenserar när du anger bråkdelar av timmar eller minuter. Resultatet är tiden i det gällande tidsformatet i fältet i den aktuella layouten.

Använd någon av funktionerna Time eller GetAsTime om du vill ange en tidskonstant i en formel.

Exempel 1 

Time (4 ; 14 ; 32) returnerar 04:14:32.

Time (4,5 ; 10 ; 30) returnerar 04:40:30.

Time (4 ; 15 ; 70) returnerar 04:16:10.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler