Referens > Funktioner > Tidsfunktioner > Minute
 

Minute

Returnerar ett tal som motsvarar antalet minuter (0-59) i en angiven tid.

Format 

Minute (tid)

Parametrar 

tid – ett tidsvärde eller ett fält av tidstyp.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Kommentarer 

Om inget minutvärde är angett returneras 0.

Exempel 1 

Minute ("12:15:23") returnerar 15.

Exempel 2 

Hour (Längd) + (Minute (Längd) / 60) returnerar 2,5 när tidsfältet Längd innehåller 2:30:15.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler