Referens > Funktioner > Tidsfunktioner > Seconds
 

Seconds

Returnerar ett tal som motsvarar antalet sekunder (0-59) i en angiven tid.

Format 

Seconds (tid)

Parametrar 

tid – ett tidsvärde eller ett fält av tidstyp.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Kommentarer 

Om inget sekundvärde är angett returneras 0.

Exempel 1 

Seconds ("12:15:23") returnerar 23.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler