Referens > Funktioner > Tidsfunktioner > Hour
 

Hour

Returnerar ett tal som motsvarar antalet timmar (0-23) i en angiven tid.

Format 

Hour (tid)

Parametrar 

tid – ett tidsvärde eller ett fält av tidstyp.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Hour ("12:15:23") returnerar 12.

Exempel 2 

Hour (Registrering) returnerar 3 när värdet i Registrering är 3:24.

Exempel 3 

Hour (Längd) + (Minute (Längd) / 60) returnerar 2,5 när tidsfältet Längd innehåller 2:30:15.

Exempel 4 

If (Hour (Arbetstid) > 8,"Övertid"; " ") returnerar Övertid när antalet timmar i Arbetstid är större än 8.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler