Referens > Funktioner > Tidsstämpelfunktioner > Timestamp
 

Timestamp

Returnerar en tidsstämpel som innehåller ett kalenderdatum och ett klockslag.

Format 

Timestamp (datum ; tid)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum eller ett datumfält.

tid – ett tidsvärde eller ett tidsfält.

Returnerad datatyp 

tidsstämpel

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Resultatets format beror på vilket datum- och tidsformat som användes när databasfilen skapades. Du kan ändra datumformaten i ditt operativsystem.

Exempel 1 

Timestamp (Date (10 ; 11 ; 2019) ; Time (9 ; 10 ; 30)) returnerar 2019-10-11 09:10:30.

Exempel 2 

Timestamp (Date (10 ; 11 ; 2019) ; Time (13 ; 10 ; 30)) returnerar 2019-10-11 13:10:30.

Exempel 3 

Timestamp (Date (10 ; 11 ; 2019) ; Time (10 ; 65 ; 5)) returnerar 2019-10-11 11:05:05.

Exempel 4 

Timestamp (Date (10 ; 35 ; 2019) ; Time (4 ; 5 ; 6)) returnerar 2019-11-04 04:05:06.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler