Spara, importera och exportera data > Spara och skicka poster i andra format
 

Spara och skicka poster i andra format

Du kan spara FileMaker Pro Advanced-data som Microsoft Excel-filer, PDF-filer, eller som en länk till ögonblicksbild i alla lägen utom sökläget. Du kan spara aktuell post eller alla poster i hittade poster.

Om du skapar en Excel-fil kan du exportera FileMaker Pro Advanced-data från aktuell layout och aktuellt sökresultat och arbeta med dem i ett Excel-kalkylblad. Om du skapar en PDF-fil kan du lagra det aktuella tillståndet av filen i ett statiskt dokument som du kan skydda med ett lösenord om du vill. Du kan också lägga till FileMaker Pro Advanced-poster till en befintlig FileMaker Pro Advanced PDF-fil. Om du skapar en länk till ögonblicksbild kan du skicka ett sökresultat.

Du måste ha följande behörighet för att kunna spara filer i Excel- eller PDF-format:

Tillåt export för att spara Excel-filer.

Tillåt utskrift för att spara PDF-filer.

När du sparar en Excel- eller PDF-fil eller en länk till en ögonblicksbild, kan du med FileMaker Pro Advanced skapa ett nytt e-postmeddelande med filen bifogad, så att du lätt kan skicka den till andra. För Excel- och PDF-filer kan du även öppna filen efter att ha sparat den.

Mer information finns i Ändra annan behörighet.

Tips  Du kan också importera skrivskyddade data från Excel-filer till FileMaker Pro Advanced-filer. Se Ställa in återkommande importer och Importera data till en befintlig fil.