Referens > Kortkommandon (macOS) > Kortkommandon för text (macOS)
 

Kortkommandon för text (macOS)

Med kortkommandon för text kan du redigera och utforma text i fält och text i en layout.

Kortkommandon för att ta bort text

Använd dessa kortkommandon i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge.

 

Om du vill radera ...

Tryck på

Nästa tecken

Delete

Nästa ord

Alt-Delete

Föregående tecken

Radera

Föregående ord

Alt-Delete

Text från insättningspunkten till början av raden

Kommando-Radera

Kortkommandon för att redigera text

Använd dessa kortkommandon för att redigera text i fält och layouter och arbeta med sökposter.

 

För att

Tryck på

Radera markerad text

Radera

Kopiera markerad text

Kommando-C

Kopiera all text i en post

Kommando-C utan några objekt markerade

Kopiera alla hittade poster till Urklipp i textformat

Kommando-Alt-C utan några objekt markerade

Klippa ut markerad text

Kommando-X

Klistra in

Kommando-V

Klistra in endast text

Kommando-Skift-Alt-V

Ångra

Kommando-Z

Gör om

Kommando-Y eller Kommando-Skift-Z

Avsluta textredigering

Enter (på numeriska tangentbordet)

Söka och ersätta data

Kommando-Skift-F

Söka efter nästa förekomst av angivna data

Kommando-G

Ändra riktning för kommandot Sök igen

Kommando-Skift-G

Ersätta texten i rutan Sök efter med texten i rutan Ersätt med och sedan söka efter nästa förekomst

Kommando-Alt-G

Ändra sökriktning för Ersätt och sök

Kommando-Skift-Alt-G

Söka efter nästa förekomst av markerade data i databasen

Kommando-Alt-I

Ändra riktning för Sök markerade data

Kommando-Skift-Alt-I

Infoga ett fast mellanslag

Alt-mellanslag

Sätt in en tabb i ett fält eller flytta insättningspunkten till nästa tabbstopp

Alt-Tabb

Öppna dialogrutan Rättstavning vid varningar om felstavade ord

Kommando-Skift-Y

Obs!  Om den aktuella Sök/Ersätt-riktningen är Nedåt eller Hela ändrar du riktning till Uppåt med kortkommandot för riktningsbyte. Om den aktuella Sök/Ersätt-riktningen är Uppåt ändrar du riktning till Nedåt med kortkommandot för riktningsbyte.

Kortkommandon för att formatera text

Använd dessa kortkommandon för att formatera text i fält, fältetiketter och textobjekt i bearbetningsläge och layoutläge.

Kortkommandon för textjustering

 

Om du vill ...

Tryck på

Centrerad

Kommando- Skift-C

Vänster

Kommando- Skift-V

Höger

Kommando- Skift-H

Raka marginaler

Kommando-Skift-L

Kortkommandon för att ändra textstil

 

Om du vill göra texten ...

Tryck på

Bold

Kommando-Skift-B

Italic

Kommando-Skift-I

Plain

Kommando-Skift-P

Nedsänkt

Kommando-Skift- - (bindestreck)

Upphöjd

KommandoKommando-Skift- +

Underline

Kommando-Skift-U

Kortkommandon för att ändra storlek på text

 

Om du vill göra texten ...

Tryck på

Upp en punktstorlek

Kommando-Alt-.

Ned en punktstorlek

Kommando-Alt-,

Större, till nästa större storlek på menyn

Kommando-Skift-.

Mindre, till nästa mindre storlek på menyn

Kommando-Skift-,

Kortkommandon för navigering

Använd dessa kortkommandon i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge när du vill flytta insättningspunkten till olika platser i textfält och etiketter.

 

Om du vill flytta insättningspunkten till ...

Tryck på

Början av texten

Kommando-uppåtpil

Slutet av texten

Kommando-nedåtpil

Början av raden

Kommando-vänsterpil

Slutet av raden

Kommando-högerpil

Början av föregående ord

Alt-vänsterpil

Slutet av nästa ord

Alt-högerpil

Föregående tecken

Vänsterpil

Nästa tecken

Högerpil

Föregående rad

Uppåtpil

Nästa rad

Nedåtpil

Kortkommandon för att markera text

Använd dessa kortkommandon för att utöka markeringen i ett fält i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge.

 

Om du vill utöka markeringen till ...

Tryck på

Början av raden

Kommando-Skift-vänsterpil

Början av föregående ord

Alt-Skift-vänsterpil

Början av texten

Kommando-Alt-Skift-uppåtpil

Slutet av raden

Kommando-Skift-högerpil

Slutet av nästa ord

Alt-Skift-högerpil

Slutet av texten

Kommando-Alt-Skift-nedåtpil

Nästa tecken

Skift-högerpil

Nästa rad

Kommando-Skift-nedåtpil

Föregående tecken

Skift-vänsterpil

Föregående rad

Kommando-Skift-uppåtpil

Allt innehåll i det aktiva fältet.

Kommando-A