Referens > Kortkommandon (macOS) > Kortkommandon för scriptdebuggern (macOS)
 

Kortkommandon för scriptdebuggern (macOS)

Obs!  Kortkommandona är tillgängliga när inställningen Använd avancerade verktyg är vald. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

 

För att utföra

Tryck på

Stega förbi

F5

Gå in

F6

Gå ut

F7

Spela upp till brytpunkt

Alt-F8

Avbryt script

Kommando-F8 eller
Kommando-. (punkt)

Ange nästa steg

Skift-Kommando-F5

Ställ in/Radera brytpunkt (växla brytpunkten)

Kommando-F9

Ta bort brytpunkter

Skift-Kommando-F9

Redigera script

Kommando-F10