Referens > Kortkommandon (macOS) > Kortkommandon för lägen (macOS)
 

Kortkommandon för lägen (macOS)

Använd följande kortkommandon när du arbetar i FileMaker Pro Advanced-lägen.

 

Om du vill växla till ...

Tryck på

Bearbetningsläge

Kommando-B

Sökläge

Kommando-F

Layoutläge

Kommando-L

Granskningsläge

Kommando-U

Kortkommandon i bearbetningsläget

Använd dessa kortkommandon för att skapa, radera, duplicera, utesluta, sortera och skriva ut poster i bearbetningsläge.

 

För att

Tryck på

Skapa en post

Kommando-N

Duplicera en post

Kommando-D

Radera en post

Kommando-E

Radera en post utan att bekräfta raderingen

Kommando-Alt-E

Ändra senaste sökning

Kommando-R

Visa alla

Kommando-J

Sortera poster

Kommando-S

Gå till nästa post

Mer information finns i Kortkommandon för förflyttning.

Gå till föregående post

Mer information finns i Kortkommandon för förflyttning.

Flytta till en viss post snabbt

Esc (för att aktivera rutan för aktuellt postnummer), skriv sedan postnumret och tryck på Retur

Utesluta en post

Kommando-T

Utesluta flera poster

Kommando-Skift-T

Öppna eller stäng en listruta eller kalender för ett aktivt fält

Esc

Öppna eller stänga en meny för ett aktivt fält

Mellanslagstangenten

Skriva ut poster

Kommando-P

Skriva ut poster utan att öppna dialogrutan

Kommando-Alt-P

Uppdatera ett fönster

Kommando-Skift-R

Aktivera snabbsökningsrutan

Kommando-Alt-F

Öppna dialogrutan Ersätt fältinnehåll (när ett fält är markerat)

Kommando- =

Kortkommandon i sökläget

Använd dessa kortkommandon för att skapa och duplicera sökposter i sökläget.

 

För att

Tryck på

Markera/avmarkera knappen Uteslut

Kommando-T

Skapa en sökpost

Kommando-N

Radera en sökpost

Kommando-E

Duplicera en sökpost

Kommando-D

Visa alla

Kommando-J

Utföra en sökning

Retur (inaktiverat när du har gjort paus i ett script)

Klistra in från index

Kommando-I

Gå till nästa sökpost

Mer information finns i Kortkommandon för förflyttning.

Gå till föregående sökpost

Mer information finns i Kortkommandon för förflyttning.

Gå till en specifik sökpost

Esc (för att aktivera rutan för aktuellt sökpostnummer), skriv sedan sökpostnumret och tryck på Retur

Kortkommandon i layoutläget

Använd dessa kortkommandon i layoutläget för att ordna och justera objekt, utforma fält, kontrollera layoutverktyg och skapa layouter.

Skapa och navigera i layouter

 

För att

Tryck på

Skapa en ny layout

Kommando-N

Gå till nästa layout

Mer information finns i Kortkommandon för förflyttning.

Gå till föregående layout

Mer information finns i Kortkommandon för förflyttning.

Gå till en specifik layout

Esc (för att aktivera rutan för aktuellt layoutnummer), skriv sedan layoutnumret och tryck på Retur

Kortkommandon för markering och ändring av objekt

 

För att

Tryck på

Markera ett objekt i layouten

Tabb eller Skift-Tabb upprepade gånger tills önskat objekt är markerat.

Markera flera objekt

Skift medan du klickar på varje objekt

Obs!  Du kan även dra pilpekaren om du vill skapa en markeringsruta som omger objekten. Markeringsrutan behöver inte omge objekten fullständigt. (Om du enbart vill markera objekten i markeringsrutan trycker du på Kommando samtidigt som du drar.)

Storleksförändra ett valt objekt när Granskaren är öppen

Kommando-1 för att flytta till fliken Position Kommando i Granskaren. Använd tabb-tangenten för att gå till önskad storleksåtgärd, skriv en storlek och tryck på Retur.

Ändra storlek på markerade objekt och behåll proportionerna

Skift medan du drar ett handtag

Ändra storlek på flera objekt och behåll skillnaderna i längd eller bredd.

Alt-Skift medan du drar ett handtag

Objektens motsatta kanter stannar kvar i samma position när du ändrar objektens storlek.

Kopiera ett markerat objekts format

Kommando-Alt-C

Klistra in ett annat objekts format

Kommando-Alt-V

Kortkommandon för objektjustering

 

För att

Tryck på

Justera vänster

Kommando-Alt-vänsterpil

Justera höger

Kommando-Alt-högerpil

Justera upptill

Kommando-Alt-uppåtpil

Justera nedtill

Kommando-Alt-nedåtpil

Visa eller dölja linjaler

Kommando-Alt-Skift-R

Visa eller dölja stödraster för objekt

Kommando-Alt-Y

Inaktivera fästfunktionen för stödraster, stödlinjer eller dynamiska guider när du ändrar storlek på ett objekt

Kommando medan du drar i objekthandtaget

Inaktivera fästfunktionen för stödraster, stödlinjer eller dynamiska guider medan du drar ett objekt

Kommando medan du drar objektet

Aktivera och inaktivera stödrastrets fästfunktion för objekt

Kommando-Alt-Skift-Y

Visa eller dölja stödlinjer när du skapar eller redigerar objekt

Kommando-Alt-- (bindestreck)

Aktivera och inaktivera stödlinjers fästfunktion för objekt

Kommando-Alt-Skift-- (bindestreck)

Visa eller dölja dynamiska guider när du skapar eller redigerar objekt

Kommando-Alt-’ (apostrof)

Kortkommandon för att ordna objekt

 

För att

Tryck på

Flytta det markerade objektet en nivå upp

Kommando-Skift-Alt-F

Lägga det markerade objektet överst

Kommando-Alt-F

Ändra delmarkörer från horisontella till vertikala eller omvänt

Kommando och klicka på etiketten

Dra den markerade layoutdelen förbi ett objekt

Alt medan du drar delen

Duplicera det markerade objektet

Kommando-D

Duplicera ett objekt genom att dra det

Alt medan du drar objektet

Gruppera objekt

Kommando-R

Låsa ett objekt

Kommando-Alt-L

Flytta det markerade objektet en punkt i taget

Piltangenterna

Ordna om den markerade delen

Skift medan du drar delen

Rotera ett objekt

Kommando-Alt-R

Flytta det markerade objektet en nivå ned

Kommando-Skift-Alt-J

Lägga det markerade objektet underst

Kommando-Alt-J

Dela upp objekt

Kommando-Skift-R

Låsa upp ett objekt

Kommando-Skift-Alt-L

Kortkommandon i Granskaren

 

För att

Tryck på

Visa eller dölja Granskaren

Kommando-I

Visa fliken Position Kommando i Granskaren

Kommando-1

Visa fliken Format Kommando i Granskaren

Kommando-2

Visa fliken Utseende Kommando i Granskaren

Kommando-3

Visa fliken Data Kommando i Granskaren

Kommando-4

Kortkommandon i fliken Fält (layoutläge)

 

För att

Tryck på

Öppna fliken Fält.

Kommando-K

Lägga till ett nytt fält i fliken Fält

Kommando-Retur eller Kommando-Enter

Byta namn på det valda fältet

Retur eller Enter

Kortkommandon i fliken Objekt

 

För att

Tryck på

Visa eller dölja fliken Objekt

Kommando-Alt-T

Kortkommandon för layoutverktyg

 

För att

Tryck på

Byta ut det aktuella verktyget mot markeringsverktyget

Enter eller Skift-Enter (på numeriska tangentbordet)
Fn-Retur eller Fn-Skift-Retur (på datorer utan numeriskt tangentbord)

Rita en horisontell eller vertikal linje med linjeverktyget

Skift medan du ritar linjen.

Rita en linje i steg om 45 grader med linjeverktyget

Alt medan du ritar linjen

Flytta ett objekt enbart horisontellt eller enbart vertikalt

Skift medan du flyttar objektet

Rita en cirkel med ovalverktyget

Alt medan du ritar cirkeln

Rita en kvadrat med rektangelverktyget

Alt medan du ritar kvadraten

Begränsa storleksändring av ett objekt till kvadrat eller cirkel

Alt medan du ändrar storlek på objektet